VZ/78/MRA/19

Tendr na stěhovací práce

Druh: Veřejná zakázka na služby

Lhůta pro podání nabídek: 30.10.2019 08:00

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění stěhovacích prací. Stěhovací práce budou prováděny v Havířově, v lokalitách: Město, Podlesí, Šumbark, Prostřední Suchá.Dodavatel bude provádět na základě výzvy a pokynů odběratele tyto činnosti: provedení vyklizovacích prací, tj. zejména přistavení vozidla, vyklizení a vystěhovaní movitých věcí z vyklizovacích prostor, naložení movitých věcí do přistaveného vozidla, odvoz movitých věcí k uskladnění […] Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Tendr na stěhovací práce

Číslo

VZ/78/MRA/19

Druh

Veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění stěhovacích prací. Stěhovací práce budou prováděny v Havířově, v lokalitách: Město, Podlesí, Šumbark, Prostřední Suchá.Dodavatel bude provádět na základě výzvy a pokynů odběratele tyto činnosti: provedení vyklizovacích prací, tj. zejména přistavení vozidla, vyklizení a vystěhovaní movitých věcí z vyklizovacích prostor, naložení movitých věcí do přistaveného vozidla, odvoz movitých věcí k uskladnění […]

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

30.10.2019 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - rámcová smlouva

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na provádění stěhovacích prací. Stěhovací práce budou prováděny v Havířově, v lokalitách: Město, Podlesí, Šumbark, Prostřední Suchá.Dodavatel bude provádět na základě výzvy a pokynů odběratele tyto činnosti: provedení vyklizovacích prací, tj. zejména přistavení vozidla, vyklizení a vystěhovaní movitých věcí z vyklizovacích prostor, naložení movitých věcí do přistaveného vozidla, odvoz movitých věcí k uskladnění v odběratelem určeném skladišti, odvoz movitých věcí, popř. vyklizovaného odpadu na skládku, vyložení a uložení movitých věcí v odběratelem určeném skladišti, vyložení a uložení movitých věcí na skládce.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.