EVZ/218/MRA/20

Provedení opravy volného bytu na ulici Čelakovského 1594/2B, č.b. 2

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 27.7.2020 23:59

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy volného bytu číslo 2, na ulici Čelakovského 1594/2b, v Havířově – Podlesí. Stavební práce budou spočívat dle soupisu prací, uvedených v příloze.Cenovou nabídku zašlete na email: evz218@mra.cz dle postupu uvedeného v příloze.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Provedení opravy volného bytu na ulici Čelakovského 1594/2B, č.b. 2

Číslo

EVZ/218/MRA/20

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy volného bytu číslo 2, na ulici Čelakovského 1594/2b, v Havířově – Podlesí. Stavební práce budou spočívat dle soupisu prací, uvedených v příloze.Cenovou nabídku zašlete na email: evz218@mra.cz dle postupu uvedeného v příloze.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

27.7.2020 23:59

Přílohy

A_emailová výzva na opravy volných bytů

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Návod DP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

pozadavky_konstrukcnich_prvku_byty-výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Smluvní-podmínky-oprav-volných-bytů-od-1.-1.-2019

(PDF soubor)

Stáhnout

zavazne_pokyny_oprav_bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

EVZ 218 MRA 20

(dokument)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy volného bytu číslo 2, na ulici Čelakovského 1594/2b, v Havířově – Podlesí. Stavební práce budou spočívat dle soupisu prací, uvedených v příloze.Cenovou nabídku zašlete na email: evz218@mra.cz dle postupu uvedeného v příloze.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.