EVZ/262/MRA/20

Provedení opravy volného bytu na ul. Astronautů 1094/9, č.b. 51

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 30.9.2020 23:59

Provedení opravy volného bytu na ul. Astronautů 1094/9, č.b. 51, v Havířově – Městě. Oprava volného bytu bude provedena dle soupisu prací, který tvoří přílohu této zakázky. Cenová nabídka bude zaslána dle návodu, který rovněž tvoří přílohu této zakázky. Cenová nabídka bude zaslána na email evz262@mra.cz.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Provedení opravy volného bytu na ul. Astronautů 1094/9, č.b. 51

Číslo

EVZ/262/MRA/20

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ul. Astronautů 1094/9, č.b. 51, v Havířově – Městě. Oprava volného bytu bude provedena dle soupisu prací, který tvoří přílohu této zakázky. Cenová nabídka bude zaslána dle návodu, který rovněž tvoří přílohu této zakázky. Cenová nabídka bude zaslána na email evz262@mra.cz.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

30.9.2020 23:59

Přílohy

A_emailová výzva na opravy volných bytů

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Návod DP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

pozadavky_konstrukcnich_prvku_byty-výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Smluvní-podmínky-oprav-volných-bytů-od-1.-1.-2019

(PDF soubor)

Stáhnout

zavazne_pokyny_oprav_bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

EVZ 262 MRA 20

(dokument)

Stáhnout

Provedení opravy volného bytu na ul. Astronautů 1094/9, č.b. 51, v Havířově – Městě. Oprava volného bytu bude provedena dle soupisu prací, který tvoří přílohu této zakázky. Cenová nabídka bude zaslána dle návodu, který rovněž tvoří přílohu této zakázky. Cenová nabídka bude zaslána na email evz262@mra.cz.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.