VZ/61/MRA/19

Oprava vstupu do Akvatery, ul. Hlavní třída 72

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 20.9.2019 08:00

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vstupního schodiště do prodejny Akvatery na ul. Hlavní třída 72 v Havířově – městě. Bude vybouraná teracová dlažba v rozsahu 15m2, demontáž keramických obkladů ze stěn a opěrné zdi v rozsahu 10m2, oklepání břízolitových omítek v rozsahu 25m2. Následné provedení reprofilace schodišťových stupňů a provedení hydroizolace v rozsahu cca 15m2, […] Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava vstupu do Akvatery, ul. Hlavní třída 72

Číslo

VZ/61/MRA/19

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vstupního schodiště do prodejny Akvatery na ul. Hlavní třída 72 v Havířově – městě. Bude vybouraná teracová dlažba v rozsahu 15m2, demontáž keramických obkladů ze stěn a opěrné zdi v rozsahu 10m2, oklepání břízolitových omítek v rozsahu 25m2. Následné provedení reprofilace schodišťových stupňů a provedení hydroizolace v rozsahu cca 15m2, […]

Kontakt

Ladislav Indrák
Technik investic a oprav
596 808 141
investice-1@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

20.9.2019 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vstupního schodiště do prodejny Akvatery na ul. Hlavní třída 72 v Havířově – městě. Bude vybouraná teracová dlažba v rozsahu 15m2, demontáž keramických obkladů ze stěn a opěrné zdi v rozsahu 10m2, oklepání břízolitových omítek v rozsahu 25m2. Následné provedení reprofilace schodišťových stupňů a provedení hydroizolace v rozsahu cca 15m2, následná oprava omítek stěn a stropů – příprava podkladu pro montáž teraca v rozsahu cca 28m2. Vybourání ocelové konstrukce „škrábáku na boty“ 0,8m2 a následná betonáž. Položení dlažby teraco na schodišti a podestě u dveří a na výstupu nad schodištěm v rozsahu cca 20m2. Před prací bude provedena demontáž osvětlení, mříží a zábradlí. Následně se provede obroušení a nátěr mříží a zábradlí dle původního odstínu RAL. Po montáži teraca budou mříže, zábradlí a osvětlení osazeny zpět na původní místo.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.