EVZ/167/MRA/23

Oprava volného bytu na ulici Slezská 770/5, č.b. 3. Předpokládaná hodnota zakázky 460.875 Kč.

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 5.10.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Slezská 770/5, č.b. 3.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 5.10.2023 do 08:00 hod. Cenovou nabídku zašlete dle návodu, který tvoří přílohu této veřejné zakázky.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ulici Slezská 770/5, č.b. 3. Předpokládaná hodnota zakázky 460.875 Kč.

Číslo

EVZ/167/MRA/23

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ulici Slezská 770/5, č.b. 3.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 5.10.2023 do 08:00 hod. Cenovou nabídku zašlete dle návodu, který tvoří přílohu této veřejné zakázky.

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

5.10.2023 08:00

Přílohy

Výzva k podání nabídky

(PDF soubor)

Stáhnout

B_Smluvní podmínky oprav volných bytů_porovnání

(PDF soubor)

Stáhnout

Závazné pokyny oprav volných bytů

(PDF soubor)

Stáhnout

Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

EVZ 167 - soupis prací

(dokument)

Stáhnout

Provedení opravy volného bytu na ulici Slezská 770/5, č.b. 3.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 5.10.2023 do 08:00 hod. Cenovou nabídku zašlete dle návodu, který tvoří přílohu této veřejné zakázky.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.