EVZ/175/MRA/23

Oprava volného bytu na ulici Národní třída 964/31, č.b. 5. Předpokládaná hodnota zakázky 251.156,-Kč.

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 8.11.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Národní třída 964/31, č.b. 5, Havířov-Město. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 8.11.2023 do 08:00 hod.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ulici Národní třída 964/31, č.b. 5. Předpokládaná hodnota zakázky 251.156,-Kč.

Číslo

EVZ/175/MRA/23

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ulici Národní třída 964/31, č.b. 5, Havířov-Město. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 8.11.2023 do 08:00 hod.

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

8.11.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Národní třída 964/31, č.b. 5, Havířov-Město. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 8.11.2023 do 08:00 hod.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.