EVZ/166/MRA/23

Oprava volného bytu na ulici Mládí 1100/10, č.b. 10, 5+1. Předpokládaná hodnota zakázky 569.398,-Kč

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 24.10.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Mládí 1100/10, č.b. 10.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 24.10.2023 do 08:00 hod. Způsob podání je uveden ve výzvě, která je součástí této veřejné zakázky.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ulici Mládí 1100/10, č.b. 10, 5+1. Předpokládaná hodnota zakázky 569.398,-Kč

Číslo

EVZ/166/MRA/23

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ulici Mládí 1100/10, č.b. 10.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 24.10.2023 do 08:00 hod. Způsob podání je uveden ve výzvě, která je součástí této veřejné zakázky.

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

24.10.2023 08:00

Přílohy

Výzva k podání nabídky

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č.1 Výzvy - soupis prací

(dokument)

Stáhnout

Příloha č. 2 Výzvy - Smluvní podmínky oprav volných bytů

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 Výzvy - Závazné pokyny oprav volných bytů

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 Výzvy -Minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

Provedení opravy volného bytu na ulici Mládí 1100/10, č.b. 10.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 24.10.2023 do 08:00 hod. Způsob podání je uveden ve výzvě, která je součástí této veřejné zakázky.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.