EVZ/185/MRA/23

Oprava volného bytu na ulici Karvinská 1183/4, č.b. 10, vel. 3+1. Předpokládaná hodnota zakázky 459.368,-Kč.

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 4.12.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Karvinská 1183/4, č.b.10, vel. 3+1,  Havířov-Město. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 4.12.2023 do 08:00 hod.   /nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=statut%C3%A1rn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20hav%C3%AD%C5%99ov/detail-zakazky/N006-23-V00033730

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ulici Karvinská 1183/4, č.b. 10, vel. 3+1. Předpokládaná hodnota zakázky 459.368,-Kč.

Číslo

EVZ/185/MRA/23

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ulici Karvinská 1183/4, č.b.10, vel. 3+1,  Havířov-Město. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 4.12.2023 do 08:00 hod.   /nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=statut%C3%A1rn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20hav%C3%AD%C5%99ov/detail-zakazky/N006-23-V00033730

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

4.12.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Karvinská 1183/4, č.b.10, vel. 3+1,  Havířov-Město. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 4.12.2023 do 08:00 hod.

 

/nen.nipez.cz/verejne-zakazky/p:vz:query=statut%C3%A1rn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20hav%C3%AD%C5%99ov/detail-zakazky/N006-23-V00033730

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.