EVZ/180/MRA/23

Oprava volného bytu na ulici Gen. Svobody 266/15, č.b. 85, vel. 0+2. Předpokládaná hodnota 361.910,-Kč.

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 23.11.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Gen. Svobody 266/15, č.b.85, vel. 0+2, Havířov-Šumbark.. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 23.11.2023 do 08:00 hod.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ulici Gen. Svobody 266/15, č.b. 85, vel. 0+2. Předpokládaná hodnota 361.910,-Kč.

Číslo

EVZ/180/MRA/23

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ulici Gen. Svobody 266/15, č.b.85, vel. 0+2, Havířov-Šumbark.. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 23.11.2023 do 08:00 hod.

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

23.11.2023 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici Gen. Svobody 266/15, č.b.85, vel. 0+2, Havířov-Šumbark.. Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 23.11.2023 do 08:00 hod.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.