EVZ/268/MRA/20

Oprava volného bytu na ul. P. Bezruče 1545/5, Podlesí, č.b. 14

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 22.9.2020 23:59

Provedení opravy volného bytu na ul. P. Bezruče 1545/5, Podlesí, č.b. 14, dle soupisu prací uvedených v příloze této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslaná na email evz268@mra.cz, nejpozději do 22.9.2020 do 24:00hod. Způsob podání nabídek je uveden v přílohách této veřejné zakázky.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ul. P. Bezruče 1545/5, Podlesí, č.b. 14

Číslo

EVZ/268/MRA/20

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ul. P. Bezruče 1545/5, Podlesí, č.b. 14, dle soupisu prací uvedených v příloze této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslaná na email evz268@mra.cz, nejpozději do 22.9.2020 do 24:00hod. Způsob podání nabídek je uveden v přílohách této veřejné zakázky.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

22.9.2020 23:59

Přílohy

A_emailová výzva na opravy volných bytů

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Návod DP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

pozadavky_konstrukcnich_prvku_byty-výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Smluvní-podmínky-oprav-volných-bytů-od-1.-1.-2019

(PDF soubor)

Stáhnout

zavazne_pokyny_oprav_bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

EVZ 268 MRA 20

(dokument)

Stáhnout

Provedení opravy volného bytu na ul. P. Bezruče 1545/5, Podlesí, č.b. 14, dle soupisu prací uvedených v příloze této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslaná na email evz268@mra.cz, nejpozději do 22.9.2020 do 24:00hod. Způsob podání nabídek je uveden v přílohách této veřejné zakázky.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.