EVZ/123/MRA/20

Oprava volného bytu na ul. J. Vrchlického 1482/10, Podlesí, č.b. 23

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 30.4.2020 23:59

Předmětem výzvy k podání cenové nabídky je provedení opravy volného bytu na ul. J. Vrchlického 1482/10, Podlesí, č.b. 23. Oprava bytu bude provedena dle soupisu prací, které tvoří přílohu této výzvy. Cenová nabídka bude podána dle postupu, který je uveden v přílohách této výzvy. Cenová nabídka bude zaslána na emailovou adresu: evz123@mra.cz

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ul. J. Vrchlického 1482/10, Podlesí, č.b. 23

Číslo

EVZ/123/MRA/20

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem výzvy k podání cenové nabídky je provedení opravy volného bytu na ul. J. Vrchlického 1482/10, Podlesí, č.b. 23. Oprava bytu bude provedena dle soupisu prací, které tvoří přílohu této výzvy. Cenová nabídka bude podána dle postupu, který je uveden v přílohách této výzvy. Cenová nabídka bude zaslána na emailovou adresu: evz123@mra.cz

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

30.4.2020 23:59

Přílohy

A_emailová-výzva-na-opravy-volných-bytů

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Návod DP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

pozadavky_konstrukcnich_prvku_byty-výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Smluvní-podmínky-oprav-volných-bytů-od-1.-1.-2019

(PDF soubor)

Stáhnout

zavazne_pokyny_oprav_bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

EVZ 123 MRA 20

(dokument)

Stáhnout

Předmětem výzvy k podání cenové nabídky je provedení opravy volného bytu na ul. J. Vrchlického 1482/10, Podlesí, č.b. 23. Oprava bytu bude provedena dle soupisu prací, které tvoří přílohu této výzvy. Cenová nabídka bude podána dle postupu, který je uveden v přílohách této výzvy. Cenová nabídka bude zaslána na emailovou adresu: evz123@mra.cz

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.