EVZ/195/MRA/20

Oprava volného bytu na ul. Dlouhá třída 1120/81D, Havířov – Podlesí, č.b. 3

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 1.7.2020 23:59

Provedení opravy volného bytu dle soupisu prací uvedených v příloze. Cenová nabídka bude zaslána na emailovou adresu evz195@mra.cz a bude zaslána dle pokynů uvedených v přílohách.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu na ul. Dlouhá třída 1120/81D, Havířov – Podlesí, č.b. 3

Číslo

EVZ/195/MRA/20

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu dle soupisu prací uvedených v příloze. Cenová nabídka bude zaslána na emailovou adresu evz195@mra.cz a bude zaslána dle pokynů uvedených v přílohách.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

1.7.2020 23:59

Přílohy

EVZ 195 MRA 20

(dokument)

Stáhnout

A_emailová výzva na opravy volných bytů EVZ 195

(PDF soubor)

Stáhnout

pozadavky_konstrukcnich_prvku_byty-výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Smluvní-podmínky-oprav-volných-bytů-od-1.-1.-2019

(PDF soubor)

Stáhnout

zavazne_pokyny_oprav_bytu

(PDF soubor)

Stáhnout

Návod DP

(PDF soubor)

Stáhnout

Provedení opravy volného bytu dle soupisu prací uvedených v příloze. Cenová nabídka bude zaslána na emailovou adresu evz195@mra.cz a bude zaslána dle pokynů uvedených v přílohách.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.