EVZ/153/MRA/24

Oprava volného bytu Dlouhá třída 476/29, č.b. 9. Předpokládaná hodnota zakázky 482.887,-Kč.

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 14.5.2024 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici. Dlouhá třída 476/29, č.b. 9, vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 14/5/.2024 do 08:00 hod. https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00013228

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu Dlouhá třída 476/29, č.b. 9. Předpokládaná hodnota zakázky 482.887,-Kč.

Číslo

EVZ/153/MRA/24

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volného bytu na ulici. Dlouhá třída 476/29, č.b. 9, vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 14/5/.2024 do 08:00 hod. https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00013228

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

14.5.2024 08:00

Provedení opravy volného bytu na ulici. Dlouhá třída 476/29, č.b. 9, vel. 3+1 . Práce budou provedeny dle soupisu prací. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje nen.nipez.cz  do 14/5/.2024 do 08:00 hod.

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00013228

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.