EVZ/335/MRA/18

Oprava volného bytu č. 54, ul. Chrpová 536/2

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 5.11.2018 08:00

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy volného bytu č. 54, ul. Chrpová 536/2 v Havířově – Šumbarku dle stavebních prací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava volného bytu č. 54, ul. Chrpová 536/2

Číslo

EVZ/335/MRA/18

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy volného bytu č. 54, ul. Chrpová 536/2 v Havířově – Šumbarku dle stavebních prací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

5.11.2018 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 Smlouvy Rozpočet

(dokument)

Stáhnout

Příloha č. 2 smlouvy - závazné pokyny oprav

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy volného bytu č. 54, ul. Chrpová 536/2 v Havířově – Šumbarku dle stavebních prací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.