EVZ/129/MRA/23

Oprava nebytového prostoru na ulici Nákupní 426/1, č.p. 501

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 7.8.2023 23:59

Provedení opravy nebytového prostoru na ul. Nákupní 426/1, č.p.501.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána elektronicky na email evz129@mra.cz do 7.8.2023 do 23:59 hod. Cenovou nabídku zašlete dle návodu, který tvoří přílohu této veřejné zakázky.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava nebytového prostoru na ulici Nákupní 426/1, č.p. 501

Číslo

EVZ/129/MRA/23

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy nebytového prostoru na ul. Nákupní 426/1, č.p.501.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána elektronicky na email evz129@mra.cz do 7.8.2023 do 23:59 hod. Cenovou nabídku zašlete dle návodu, který tvoří přílohu této veřejné zakázky.

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

7.8.2023 23:59

Přílohy

A_emailová výzva na opravy volných bytů

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Návod DP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

B_Smluvní podmínky oprav volných bytů_porovnání

(PDF soubor)

Stáhnout

Závazné pokyny a požadavky pro opravy volných bytů od 15.5.2023

(PDF soubor)

Stáhnout

EVZ 129

(dokument)

Stáhnout

Provedení opravy nebytového prostoru na ul. Nákupní 426/1, č.p.501.Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána elektronicky na email evz129@mra.cz do 7.8.2023 do 23:59 hod. Cenovou nabídku zašlete dle návodu, který tvoří přílohu této veřejné zakázky.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.