VZ/22/MRA/18

Oprava anglických dvorků, ul. 1. Máje 14, 16, U Lesa 3

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 9.5.2018 08:00

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy 18ks anglických dvorků na ulici 1. Máje 14, 16 a na ulici U Lesa 3, dle výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava anglických dvorků, ul. 1. Máje 14, 16, U Lesa 3

Číslo

VZ/22/MRA/18

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy 18ks anglických dvorků na ulici 1. Máje 14, 16 a na ulici U Lesa 3, dle výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

9.5.2018 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy 18ks anglických dvorků na ulici 1. Máje 14, 16 a na ulici U Lesa 3, dle výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.