EVZ/168/MRA/23 - A,B,C,D

Oprava 4 volných bytů na ulici Střední 504/3, č.b. 251, Dlouhá třída 470/17, č.b. 1, Mozartova 1061/3, č.b.1, 17. listopadu 1255/6, č.b. 5. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 169.399,- Kč.

Druh: Veřejná zakázka na stavební práce

Lhůta pro podání nabídek: 24.10.2023 08:00

Provedení opravy volných bytů na ulici: Střední 504/3, č.b. 251, Dlouhá třída 470/17, č.b. 1, Mozartova 1061/3, č.b. 1, 17. listopadu 1255/6, č.b. 5..Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 24.10.2023 do 08:00 hod.     https://nen.nipez.cz/prihlaseni

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 00297488

Zastoupen

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Oprava 4 volných bytů na ulici Střední 504/3, č.b. 251, Dlouhá třída 470/17, č.b. 1, Mozartova 1061/3, č.b.1, 17. listopadu 1255/6, č.b. 5. Předpokládaná hodnota celé zakázky je 169.399,- Kč.

Číslo

EVZ/168/MRA/23 - A,B,C,D

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Provedení opravy volných bytů na ulici: Střední 504/3, č.b. 251, Dlouhá třída 470/17, č.b. 1, Mozartova 1061/3, č.b. 1, 17. listopadu 1255/6, č.b. 5..Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 24.10.2023 do 08:00 hod.     https://nen.nipez.cz/prihlaseni

Kontakt

Lenka Mikšanová
miksanova@mra.cz
596 808 127
miksanova@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

24.10.2023 08:00

Provedení opravy volných bytů na ulici: Střední 504/3, č.b. 251, Dlouhá třída 470/17, č.b. 1, Mozartova 1061/3, č.b. 1, 17. listopadu 1255/6, č.b. 5..Práce budou provedeny dle soupisu prací, které tvoří přílohu této veřejné zakázky. Cenová nabídka bude zaslána prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) do 24.10.2023 do 08:00 hod.     https://nen.nipez.cz/prihlaseni

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky statutárního města Havířova. Odkaz na příspěvek.