VZ/106/MRA/20

Dodání zboží – girpi materiál

Druh: Veřejná zakázka na dodávky

Lhůta pro podání nabídek: 16.12.2020 08:00

Předmětem veřejné zakázky je dodání zboží dle přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Dodání zboží – girpi materiál

Číslo

VZ/106/MRA/20

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je dodání zboží dle přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

16.12.2020 08:00

Přílohy

Výzva

(PDF soubor)

Stáhnout

příloha č. 1 - krycí list nabídky

(MSWord soubor)

Stáhnout

příloha č. 2 - Rámcová smlouva

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 smlouvy - Soupis materiálu

(dokument)

Stáhnout

Příloha č. 3 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - ČP

(MSWord soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - EFZ

(MSWord soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je dodání zboží dle přílohy č. 1 Rámcové kupní smlouvy

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky MRA Havířov s.r.o.. Odkaz na příspěvek.