VZ/41/MRA/19

Dodání a instalace docházkového a přístupového systému

Druh: Veřejná zakázka na dodávky

Lhůta pro podání nabídek: 17.4.2019 08:00

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace docházkového a přístupového systému dle požadavků uvedených v příloze č. 4 této výzvy – Specifikace zadání

Kategorie:

Informace

Zadavatel

Městská realitní agentura, s.r.o., U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov-Město, IČ: 64084744

Název

Dodání a instalace docházkového a přístupového systému

Číslo

VZ/41/MRA/19

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona (§ 31 ZZVZ)

Režim

Veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace docházkového a přístupového systému dle požadavků uvedených v příloze č. 4 této výzvy – Specifikace zadání

Kontakt

Ing. Adam Langer
Technik investic a oprav
596 808 119
investice-2@mra.cz

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Lhůta pro podání nabídek

17.4.2019 08:00

Přílohy

Výzva_VZ-41-MRA-19

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 1 - krycí list nabídky

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 2 - SP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 3 - ČP

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Příloha č. 4 - Specifikace zadání

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Situační plány

(PDF soubor)

Stáhnout

Příloha č. 5 - Rozpis ceny

(OpenOffice soubor)

Stáhnout

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace docházkového a přístupového systému dle požadavků uvedených v příloze č. 4 této výzvy – Specifikace zadání

Příspěvek vložen do Aktuální veřejné zakázky MRA Havířov s.r.o.. Odkaz na příspěvek.