Městská realitní agentura, s.r.o. má od 1. prosince ředitele. Stal se jím Mgr. Lukáš Lhotský, který ve společnosti pracoval od roku 2017 jako vedoucí právního odboru. Obsazení ředitelské pozice si vyžádal zejména nárůst administrativní agendy a legislativních požadavků.

„Koordinace veškeré agendy na denní bázi přesáhla smysl a možnosti operativního řízení ze strany jednatelů společnosti. Těm tak nadále zůstane výhradní kompetence ve věcech strategického vedení společnosti,“ uvedl jednatel MRA Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

„Pro nás jako jednatele společnosti je vždy na prvním místě prosperita společnosti, legálnost veškerých postupů a řádné plnění povinností vůči vlastníkovi, statutárnímu městu Havířov. Během působení v MRA prokázal Mgr. Lukáš Lhotský, že s jednateli tyto hodnoty sdílí a je schopen a ochoten je prosazovat také dovnitř firmy, k čemuž mu přejeme mnoho zdaru,“ doplnil jednatel Marek Světnička.

„Velice si vážím důvěry, kterou do mě jednatelé vložili. Věřím, že po sedmi letech působení v MRA znám nejen silné, ale i ty slabší stránky společnosti, na kterých můžeme s kolegy zapracovat. Společnost v tomto roce významně posílila aktivity směřující k důslednému předcházení rizik jakéhokoli protiprávního jednání, ať už jde o prohloubení Compliance programu, včetně ochrany oznamovatelů či implementaci protikorupčního standardu normy ISO 37001,“ zdůraznil ředitel MRA Mgr. Lukáš Lhotský.  

Nový ředitel Městské realitní agentury Mgr. Lukáš Lhotský věří, že nastavená pravidla společně s navyšováním kvalitativních standardů oprav bytového fondu a důrazem na komunikaci jak se zájemci o městské byty, tak se stávajícími nájemci, jsou tím nejlepším receptem k posílení prestiže bydlení v městských bytech i dobrého jména společnosti.

 

O tomto diskutuje “Zajištění bezproblémového chodu společnosti na denní bázi bude věcí ředitele

  1. Zpětný odkaz: outdoor coffee sho

Přidávání komentářů uzavřeno.