Vážení klienti, dnem 20.9.2021 byla zahájena topná sezóna. Zprovozňování jednotlivých předávacích stanic probíhá postupně, z tohoto důvodu může docházet v některých lokalitách k určitému zpoždění dodávek tepla.

Začátek topné sezony stanoví vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. na 1. září. Na datum se však váže ještě jedna podmínka, a to odpovídající venkovní teplota. Ta musí být dva po sobě následující dny nižší než +13 °C a zároveň nelze očekávat podle meteorologických předpovědí oteplení. Pokud se radiátory rozehřejí a následně přijde oteplení, vyhláška umožňuje teplárnám vytápění přerušit. Konkrétně se vytápění bytů omezí nebo přeruší tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Vytápění bude obnoveno opět pokud teplo klesne pod 13 °C.

O tomto diskutuje “Začátek topné sezony

  1. Zpětný odkaz: 방콕 물집

  2. Zpětný odkaz: bio ethanol burner

  3. Zpětný odkaz: meditation music

  4. Zpětný odkaz: ชีทราม

  5. Zpětný odkaz: click over here now

Přidávání komentářů uzavřeno.