Proti výběrovému řízení na dodavatele poslední fáze výměny výtahů byly vzneseny námitky. Rada města je odmítla jako neopodstatněné

Předmětem veřejné zakázky byla výměna 25 výtahů za více než 39,5 milionů korun.  Vítězem se stal zkušený a ověřený dodavatel s mnohaletou praxí výstavby výtahů společnost LIFT SERVIS WORK s.r.o. V Havířově už mají s touto společností jen ty nejlepší zkušenosti dodržuje termíny s krátkou dobou realizace a odvádí velmi kvalitní práci. Některé jejich výtahy byly hotové dokonce před termínem a u stávající zakázky je garantovaná prodloužená doba záručního servisu. Námitky poslala společnost KONE, a.s., která ale nedodržela zákonem stanovený termín pro jejich podání. Rada města Havířov je přesto prozkoumala, ale odmítla jako nedůvodné.

„Stěžovatel zaslal zadavateli Statutárnímu městu Havířov tři námitky: zda hodnotil mimořádně nízkou nabídkovou cenu, provedl technickou kontrolu předložených nabídek a ověřil velmi krátkou lhůtu na realizaci. Nehledě na skutečnost, že tyto námitky byly podány po zákonem stanoveném termínu o zadávání VŘ, zadavatel pečlivě prozkoumal svůj postup i znění svého přijatého Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele (ze dne 26. 9. 2022). Na základě těchto šetření Rada města Havířova na svém jednání dne 31. 10. 2022 (usnesení číslo 94/2RM/2022 a 95/2RM/2022) rozhodla odmítnout námitky podané společností KONE, a.s. v celém rozsahu jako opožděné, nedůvodné a neopodstatněné,“ upřesnil jednatel Městské realitní agentury Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. 

Vybraný dodavatel LIFT SERVIS WORK s.r.o. předložil dostatek referencí v oblasti výstavby a realizace výtahů, kde podle názoru zadavatele musí být použit technologicky mnohem náročnější postup při realizaci díla než při realizaci stávajícího řešení, jak podsouvá stěžovatel. Co je však mnohem důležitější a zásadní, součástí nabídky vybraného dodavatele je rovněž předložení referencí a zkušeností, kterými dokládá mimo jiné právě realizaci v rámci referenčních zakázek v realizaci staveních prací v mnohonásobně vyšších hodnotách, než jsou kvalifikační požadavky zadavatele. Veškeré realizační termíny a lhůty byly dodavatelem v nabídce potvrzeny a vychází rovněž z mnohaleté praxe vybraného dodavatele s obdobnými zakázkami, které dokonce pro zadavatele již v dřívějších letech bezchybně a včasně realizoval.

Nové výtahy splňují všechny platné právní předpisy a normy a zároveň v maximální možné míře přispějí k bezbariérovému přístupu k bytovým jednotkám. Mezi hlavní přednosti nových výtahů se řadí zvýšení nosnosti z 250 na 400 až 750 kg a počtu přepravovaných osob. Mají větší výtahové klece a rychlejší pohonné jednotky se sníženou hlučností, které jsou řízené moderním mikroprocesorovým systémem s mnoha bezpečnostními prvky. Tam, kde to dispoziční řešení umožňuje, budou instalovány průchozí výtahové klece, které zajistí pohodlný přístup až k bytovým jednotkám. Výtahové šachtice budou upraveny tak, aby nebyla možná žádná kolize osob, nebo předmětů s pohyblivými částmi výtahu. Konkrétně se jedná o ulice Astronautů 9, Dělnická 18, Lipová 17, Makarenkova 10, Nám. Republiky 2, Pavlovova 10, Pavlovova 6, Uzavřená 13, Dlouhá 91, Klicperova 1, Klicperova 3, Hlavní třída 67, Hlavní třída 69, Horymírova 2, Horymírova 4, Horymírova 6, Mánesova 42, Mánesova 50, Mánesova 52, Mánesova 54, Švabinského 1, Švabinského 5, Školní 32, Školní 39.

 

 

 

 

O tomto diskutuje “Vítězem je zkušený a ověřený dodavatel s mnohaletou praxí, námitky odmítnuty

  1. Zpětný odkaz: ป้ายกรุงเทพ

  2. Zpětný odkaz: ป้ายโฆษณารถยนต์

  3. Zpětný odkaz: สล็อตเว็บตรง

  4. Zpětný odkaz: workout mix

  5. Zpětný odkaz: bossa nova music

  6. Zpětný odkaz: u31 เครดิตฟรี 188

  7. Zpětný odkaz: ประตู wpc

  8. Zpětný odkaz: utdoor coffee shop

Přidávání komentářů uzavřeno.