Statutární město Havířov jako vlastník objektu občanského vybavení na ulici Vardasova, parcelní číslo 1271, provedlo demolici objektu. Objekt sloužil v minulosti jako sociální zázemí restaurace a tržnice Vardasova. Vzhledem k nízké kvalitě stavební konstrukce a jejím významným statickým vadám byla oprava budovy nerentabilní. V další fázi dojde k úpravě okolního terénu a opravám fasády dotčeného domu.

 

 

O tomto diskutuje “Demolice objektu na ulici Vardasova

  1. Zpětný odkaz: benelli m3

  2. Zpětný odkaz: magic mushrooms for sale online Texas

Přidávání komentářů uzavřeno.