Statutární město Havířov jako vlastník objektu občanského vybavení na ulici Vardasova, parcelní číslo 1271, provedlo demolici objektu. Objekt sloužil v minulosti jako sociální zázemí restaurace a tržnice Vardasova. Vzhledem k nízké kvalitě stavební konstrukce a jejím významným statickým vadám byla oprava budovy nerentabilní. V další fázi dojde k úpravě okolního terénu a opravám fasády dotčeného domu.