V Havířově se budou sanovat další domy

Mnohamilionové investice města do bytového hospodářství pokračují. Rada města Havířova rozhodla dne 2. května o výběru nejvhodnějších nabídek na další tři sanace obytných domů. Jedná se o sanace obytných domů na ul. Uzavřená 13, na ulici J. Hory 7 a Mánesova 12 – 16. 

 „Pokračují tak plánované investice do zvelebování bytového fondu a zvyšování komfortu v městských bytech za více než 38 milionů korun. Naši nájemníci na tyto opravy čekají už dost dlouho, proto jsem velmi ráda, že jim konečně můžeme dopřát lepší komfort bydlení,“ řekla primátorka města Jana Feberová.

Sanaci obytného domu na ul. Uzavřená 13 provede firma BYSTOŇ Group a.s., s nabídkovou cenou 11 684 154 vč. DPH. Předmětem této veřejné zakázky je výměna stávajících výplní otvorů za nové plastové okenní výplně a kovových vchodových dveří, dům bude zateplen a sokl dostane dekorativní kamínkovou omítkou. Nové budou krycí stříšky balkónů v posledních nadzemních podlažích, počítá se s výměnou balkonového zábradlí s výplní z bezpečnostního skla. Součástí sanace bude nový okapový chodník z betonových dlaždic, rekonstrukce elektroinstalace a úpravy vytápění.

V domě v ulici J. Hory 7 je naplánována mj. výměna oken, úprava vstupů, rekonstrukce lodžií, zateplení obvodových konstrukcí, úprava soklu, klempířské práce a zámečnické práce, opravy společných prostor domu a další. Realizovat ji bude společnost MEROPS spol. s r.o. s nabídkovou cenou 12 337 172 vč. DPH.

Sanace obytného domu Mánesova 12 – 16 zahrnuje zateplení, výměnu výplní otvorů, odstranění anglických dvorků, úpravu hlavního a zadního vstupu, rekonstrukci lodžií a opravy společných prostor domu. Vítězem se stala společnost S-O-D Holding s.r.o s nabídkovou cenou 14 822 221 vč. DPH.

V loňském roce byly dokončeny sanace dvou bytových domů (Jarošova č. 4A, 4B, 4C Havířov-Šumbark, Jílová č. 6 Havířov-Podlesí) a došlo také na opravy přibližně 2100m2 přístupových chodníků.  „Ke konci roku 2017 se začaly realizovat sanační práce u dalších domů, z nichž do konce letošního května budou dokončeny sanace tří obytných bloků na ulici 17. listopadu a Na Nábřeží v celkové částce 44,2 miliónů korun,“ uvedl jednatel MRA Robert Masarovič.  „Kromě výše zmíněných sanací se začíná realizovat regenerace obytného domu na ul. Čelakovského 2b, Havířov-Podlesí společností Beskydská stavební a.s., za 27,5 milionu korun. Tato veřejná zakázka má být spolufinancována z IROP z programu Energetické úspory v obytných domech II. Výše podpory může dosáhnout až 42 % celkových způsobilých výdajů (40 % EU, 2 % státní rozpočet), vlastní zdroje činí 58 procent,“ uzavřel jednatel Jiří Lankočí.

 

O tomto diskutuje “V Havířově se budou sanovat další domy

  1. Zpětný odkaz: NKSFB

  2. Zpětný odkaz: enoki mushroom australia

  3. Zpětný odkaz: https://www.kirklandreporter.com/reviews/phenq-reviews-fake-or-legit-what-do-customers-say-important-warning-before-buy/

  4. Zpětný odkaz: morning jazz

  5. Zpětný odkaz: Dental Implants

  6. Zpětný odkaz: judi slot

  7. Zpětný odkaz: วิ่งแล้วคันยิบๆ

Přidávání komentářů uzavřeno.