Do oprav domů a bytů v majetku města Havířova budou proudit další miliony

Statutární město Havířov hodlá v příštích 5 letech investovat až 500 milionů korun do oprav bytového fondu. Neodkladně je třeba opravit zejména nevyhovující výtahy a provést generální opravy elektroinstalací. Nadále pak bude pokračovat zateplování a celkové sanace domů, aby jejich provoz byl nejen úsporný, ale také uživatelsky maximálně komfortní, a to funkčně i esteticky.

„Z celkového počtu 190 potřebuje opravu 139 výtahů, které byly vyrobeny v 70. a na začátku 80. let.  Když budeme vycházet z průměrné ceny výtahu v jednom domě ve výši 1,3 milionů korun, bude na kompletní výměnu výtahů potřeba 180,7 milionů korun.  V horizontu plánovaných pěti let tak bude jen do výtahů nutné investovat ročně více než 36,1 milionů korun,“ vysvětlil primátor města Havířov Josef Bělica s tím, že k celkové sumě je nutné připočíst cenu za projekty, která se může pohybovat v rozmezí 4 až téměř 7 milionů korun. „Musíme především myslet na bezpečnost nájemců a zajistit plynulost a návaznost oprav. Za kolik se vysoutěží výtahy v tuto chvíli nevíme, ale na generální opravy elektroinstalací by mělo zůstat 10 až 20 milionů korun,“ doplnil jednatel Městské realitní agentury  Róbert Masarovič.

Na opravy elektroinstalací nebyl dosud v rozpočtu dostatek peněz. MRA přesto začala s jejich výměnou už vloni, a to alespoň u nájemníků, kteří o to projevili zájem. „Z dnešního pohledu je 40 let stará elektroinstalace nedostatečná, protože je z hliníku, který neodolává velkému zatížení elektrickým proudem. Hliníkové elektroinstalace odpovídaly technickým a bezpečnostním normám v době, kdy vznikaly. Moderní spotřebiče však vyžadují jiné než dvoudrátové připojení. Elektroinstalace se v současné době provádí v mědi, která má vyšší vodivost, neoxiduje a je odolná proti hoření (nešíří plamen),“ zdůraznil jednatel Jiří Lankočí.

Investice budou mít vliv na výši nájemného

„Provedení neodkladných oprav chce město zajistit v co nejkratší době, proto budou opravy a investice profinancovány úvěrem v předpokládané výši 200 miliónů korun,“ zdůraznil primátor Josef Bělica. Havířov však úvěrem na opravy domů a bytů nehodlá zatěžovat městský rozpočet na úkor rozvoje v jiných oblastech, proto bude úvěr splácen výlučně z vybraného nájemného. Nájemci se však mohou spolehnout, že veškeré tržby z nájemného budou v maximální míře investovány zpět do bytového fondu. S ohledem na plánované opravy a splácení úvěru rozhodla Rada města Havířova dne 15. dubna o nových podmínkách nájemného, které budou platit od 1. července. „Při tak masivních investicích, které už vloni činily přes 250 miliónů korun, a dalších plánovaných v horizontu pěti let, je úprava podmínek nezbytná. Dosud bylo nájemné v městských bytech jedno z nejnižších v celém regionu, po jeho úpravě bude bydlení v našich městských bytech i nadále výrazně levnější než v těch komerčních,“ zdůvodnil rozhodnutí radních primátor Josef Bělica.

Lepší podmínky pro žadatele o byt, výhody pro starousedlíky

„Po pečlivém rozboru současného stavu hodláme také přistoupit ke sjednocení vstupních podmínek pro žadatele o byt. Zruší se předplácení nájemného na půl roku dopředu, sjednotí se požadované kauce a nájemné ve všech městských částech. Tento systém bude výhodnější pro rodiny s malými dětmi a mladé nájemníky, kteří neměli dostatek financí na zaplacení nájmu na šest měsíců dopředu“ přiblížil jednatel MRA Róbert Masarovič. Průměrná měsíční výše nájemného činí dnes 53,37 Kč/m2. Nově se stanoví jednotná základní sazba 75 Kč/m2,která se projeví zejména u nových žadatelů a nájemců, kteří v městských bytech nežijí déle než 3 roky a proto mají nájemní smlouvu na dobu určitou. I tato sazba však může být formou slevy snížena na 70 Kč/m2 v domech, které prozatím nebyly sanovány, resp. až na 60 Kč/m2 u tzv. bytů druhé kategorie.

V případě dlouhodobých nájemců s nájemními smlouvami na dobu neurčitou bude sice základní sazba 75 Kč/m2 rovněž zavedena, ale s odloženou účinností až od roku 2023. Tito nájemci budou po dobu příštích 4 let chráněni před jakoukoliv úpravou nájemného a po tuto dobu budou platit nejvýše 65 Kč/m2. Tato částka přitom může být podle stupně zateplení a kategorie bytu dále snížena až na 60 resp. 52,50 Kč/m2. Uvedená forma fixace nájemného bude možná pouze v případě dohody s nájemcem. U bytů, jejichž nájemci o fixaci nové sazby nájemného neprojeví zájem a neuzavřou tedy dohodu s pronajímatelem, bude postupováno striktně dle zákona. V těchto případech se tedy neuplatní základní sazba 75 Kč/m2resp. zafixovaná zvýhodněná sazba max. 65 Kč/m2, nýbrž komerční nájemné, které je v místě a čase obvyklé. „V této souvislosti si dovolujeme oslovit nájemce, aby ve vlastním zájmu poskytli správci městských bytů, společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., maximální součinnost, jakmile budou k uzavření příslušné dohody vyzváni,“ vyzval primátor Josef Bělica.

V následujících dvou měsících bude probíhat vysvětlující kampaň. Nájemníci budou informováni prostřednictvím médií, včetně havířovského městského zpravodaje Radničních listů, podrobnější informace poskytnou pracovníci MRA v  agenturách a správci bytových domů, kteří budou komunikovat s nájemníky ohledně nových smluv.

 

Mgr. Simona Součková, mediální zástupkyně MRA 

+420 724 148 092, simona.souckova27@gmail.com

Mgr. Jana Kriš, tisková mluvčí Magistrátu města Havířova

+420 602 550 894, kris.jana@havirov-city.cz

 

 

 

 

O tomto diskutuje “Statutární město Havířov hodlá v příštích 5 letech investovat až 500 milionů korun do oprav bytového fondu

 1. Zpětný odkaz: social signals service

 2. Zpětný odkaz: สล็อตวอเลท ไม่มีขั้นต่ำ

 3. Zpětný odkaz: sig mcx spear for sale

 4. Zpětný odkaz: briansclub 2023

 5. Zpětný odkaz: Proeste

 6. Zpětný odkaz: ตกแต่งภายในหาดใหญ่

 7. Zpětný odkaz: ae sexy

 8. Zpětný odkaz: outcall massage Bangkok

 9. Zpětný odkaz: Buy magnum research guns

 10. Zpětný odkaz: jazz cafe

 11. Zpětný odkaz: sweet bossa nova piano

 12. Zpětný odkaz: Bk8

 13. Zpětný odkaz: sleep music

 14. Zpětný odkaz: ทางเข้า LSM99

Přidávání komentářů uzavřeno.