Město Havířov, vlastník bytů, se projevil jako správný hospodář, MRA zvládla všechny realizace v termínech

Celkový počet bytů, které spravuje Městská realitní agentura pro jejich vlastníka město Havířov a kde bydlí aktuálně 14 155 nájemníků, je 7 678. Rok 2022 byl investičně významný z hlediska poslední etapy výměny výtahů, dokončených sanací obytných domů včetně dalších nemalých částek do zvýšení komfortu a zvelebení bydlení. Ve velkém pokračovaly výměny elektroinstalací v bytech a rozjela se havarijní služba.

Mezi největší investice patřily sanace obytných domů za 113,7 milionů korun:

 • Jurije Gagarina 22­ – 28 v Havířově – Podlesí za 52,3 milionů korun, zahájena v roce 2021, dokončení v roce 2022
 • Dlouhá třída 73 -79 v Havířově – Město za 35,5 milionů korun, zahájena   v roce 2021, dokončení v roce 2022
 • Slovanská 8 -12, Havířov – Město za 25,9 milionů korun, z 95 % realizována v roce 2022

V roce 2022 byla završena obrovská investiční akce výměny výtahů, modernizace 134 výtahů byla realizována v rekordní lhůtě necelých tří let. Na konci roku se rozjela poslední fáze výměny zbývajících 25 kusů výtahů za více než 42,3 milionů korun. Celkem to je více než 196 milionů korun.

Z účtu hospodářské činnosti šlo 191 milionů korun. „Nejvíce bylo vynaloženo na opravy 442 volných bytů – 117,1 milionů korun.  Mezi další významné položky patří například elektroinstalační práce za 3 miliony, nové elektrické zámky za 1,8 milionu, oprava střech a klempířské práce ve výši 1,5 milionu, 6,7 milionu stály izolace panelů a tmelení oken, 1,6 milionu topenářské práce, zednické práce za 2 miliony.  Na práce střediska údržby bylo vynaloženo 34 milionů, havarijní služba stála 1 milion,“ vyčíslil jednatel MRA Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. 

Oprava elektroinstalací probíhala v obsazených i uvolněných bytech. „V rámci zvyšování bezpečnosti bydlení a komfortu v obsazených bytech MRA pokračovala v roce 2022 ve výměně nevyhovujících bytových elektroinstalací ve 197 bytech s rozpočtem 10,3 milionu korun. V součtu s GO provedených při generálních opravách uvolněných bytů bylo provedeno 370 nových elektroinstalací,“ uvedl jednatel MRA Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. Generální opravy starých elektroinstalací se prostřednictvím společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. provádí nejen v uvolněných bytech či v sanovaných domech, ale i na základě individuální domluvy s nájemcem, kde lze bezplatně provést generální opravu staré elektroinstalace v kterémkoli městském bytě. Práce trvají zhruba 5 dní a zahrnují opravy omítek, malování a základní úklid. Opravená elektroinstalace nemá vliv na výši nájemného.

Havarijní služba vyjížděla 416x v průběhu celého roku. Městská realitní agentura v případě nenadálých havárií vyšle do bytu svoje zaměstnance, nejčastěji instalatéry, topenáře, elektrikáře a plynaře. Z celkového počtu 416 havárií vyjížděli 300x instalatéři, 6x plynaři, 110x byli povoláni elektrikáři. Mezi akce většího rozsahu, které byly v kompetenci Střediska údržby MRA byla průběžná výměna svislých a ležatých rozvodů včetně odpadů. Například na konci roku 2022 došlo k realizaci v ulici G. Svobody 266/15 Havířov-Šumbark.

Uvolněné byty v roce 2022: celkem 358

 • část Město – 178 bytů (z toho 3 DPS)
 • část Podlesí – 71 bytů (z toho 14 DPS)
 • část Šumbark – 109 bytů (z toho 13 DPS)

Přidělené byty v roce 2022: celkem 415

 • část Město – 257 bytů
 • část Podlesí – 73 bytů
 • část Šumbark – 85 bytů

Počet volných bytů k 31. 12. 2022 činil celkem 255 bytůZ celkových 255 volných bytů jich je 17 v nabídce déle než rok, zbytek z 255 volných bytů je v opravách, krátkodobě v nabídce nebo v procesu přidělení konkrétnímu nájemci.  Zájem o byty je stále vysoký, o byty na lukrativních adresách v části Město nebo Podlesí se mnohdy hlásí až 60 i více žadatelů na 1 byt. Ve 1415 bytech žije domácnost s alespoň s jedním dítětem mladším 18 let.

 

 

 

 

O tomto diskutuje “Rok 2022 v číslech, všechny realizace byly ukončeny v termínech

 1. Zpětný odkaz: golden teacher mushroom

 2. Zpětný odkaz: bio ethanol burner

 3. Zpětný odkaz: calming music

 4. Zpětný odkaz: Engineering

 5. Zpětný odkaz: warm relaxing jazz

 6. Zpětný odkaz: naga356

 7. Zpětný odkaz: ลวดสลิง

Přidávání komentářů uzavřeno.