Valná hromada vyhodnotila účetní období 2017

Dne 2. května 2018 proběhla řádná valná hromada společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., na které bylo vyhodnoceno účetní období za rok 2017. Hospodářský výsledek společnosti byl dosažen ve výši 1 107 tis. korun. Primátorka města Havířov Jana Feberová společně se svými náměstky pro hospodářský rozvoj Karlem Šlachtou a pro ekonomiku a správu majetku Josefem  Bělicou poděkovala jednatelům za to, že společnost vedou dobře.

Byla projednána a schválena zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o vztazích, zpráva dozorčí rady a zpráva nezávislého auditora. „Dozorčí rada neshledala žádné závažné závady a pochybení. Audit roční účetní závěrky společnosti byl proveden firmou AUDIT PROFESIONAL, spol. s.r.o., která nezjistila žádné nesprávnosti v účetní závěrce společnosti a výrok auditora je kladný,“ uvedl jednatel Robert Masarovič. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz hospodaření společnosti za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Jednatelé společnosti zhodnotili rok 2017 jako vydařený. „Došlo k úspěšnému ukončení třetí etapy výměny oken, dokončení a zahájení dalších komplexních sanací několika bytových domů, byly spuštěny nové webové stránky včetně bonusového programu BONUS CARD a společnost MRA prošla přípravou na GDPR. Firma funguje dobře a situace v ní je stabilizovaná,“ konstatoval jednatel Jiří Lankočí. Členové dozorčí rady společnosti ocenili součinnost mezi vedením a dozorčí radou a zaměstnanci společnosti.

O tomto diskutuje “Rok 2017 byl pro MRA úspěšný

  1. Zpětný odkaz: สล็อตออนไลน์

  2. Zpětný odkaz: bird chirping

  3. Zpětný odkaz: jazz for great moods

  4. Zpětný odkaz: http://www.mmii.nl/hello-world/?unapproved=1960073&moderation-hash=6954adb91a33a8a9663c604f851ade8f

  5. Zpětný odkaz: ที่พักพัทยา

Přidávání komentářů uzavřeno.