Rekonstrukce všech 109 ks výtahů v našich domech dospěla zdárně ke svému konci, a to ke dni 30.11.2021, kdy proběhly poslední provozní zkoušky. Všechny práce byly dokončeny v řádném termínu a bez problémů. Na rekonstrukci se podílely dvě dodavatelské firmy a to LIFT SERVIS WORK s.r.o. a OHL Ž.S. a.s.

Všem pracovníkům, kteří se na jednotlivých rekonstrukcích podíleli, bychom chtěli tímto za skvěle odvedenou práci poděkovat.