Město Havířov investuje ve velkém do svého bytového i nebytového fondu

V posledních letech vynakládá obrovské finanční částky město Havířov do zvelebování bydlení a zvyšování komfortu nebytového fondu. V letošním roce to je přes 154 milionů do výměny výtahů a více než 100 milionů do sanací obytných domů a výměny oken ve dvou budovách určených ke komerčnímu využití.  

 Při standardních sanacích je kladen důraz na zlepšení tepelně technických vlastností domu, úsporu energií a zvýšení komfortu nájemního bydlení. „Souběžně se snažíme vyměnit nevyhovující elektroinstalace v bytech, kde jsou původní vedené v hliníku. Ty představují řadu rizik, protože neodolávají velkému zatížení elektrickým proudem. Časem to může vést až k přerušení spojů v důsledku zkřehnutí hliníkového vodiče nebo vzniku požáru,“ vysvětlil jednatel Městské realitní agentury Ing. Jiří Lankočí.  Městská realitní agentura ale mnohdy naráží na neochotu především starší generace nájemníků, která nerada reflektuje jakékoliv změny, což je při nutnosti oprav ze zákona problém.

V běhu jsou rekonstrukce obytného domu na ulici Slezská, č.p. 766, 767 v části Havířov – Město, stejně tak se pilně pracuje domu v ulici J. Gagarina č.p. 22­ až 28 v Havířově – Podlesí. Během léta se rozjede další velká sanace v Dlouhé ulici č. p. 73-79. Do souhrnu patří probíhající výměna oken v Podnikatelském centru na ulici Palackého 2 a objektu bývalé mateřské školy na ulici Jaroslava Seiferta 8. Podle harmonogramu pokračuje výměna výtahů, dokonce se podařilo předat některá díla před plánovaným termínem dokončení.

Největší investici do sanace přes 52 milionů korun spolkne oprava obytného domu na ulici J. Gagarina č.p. 22­ až 28 v Havířově – Podlesí. Obsahem finančně i logisticky náročné akce je celková sanace bytového domu, která zahrnuje změny venkovní i vnitřní včetně proměny okolí domu. Co bude nové popsal jednatel Městské realitní agentury Robert Masarovič MSc, MBA, DBA: „U tak velkých sanací se musí dát do pořádku poškozená hydroizolace, odstranit nevyhovující původní skladbu podlah lodžií a udělat je nově včetně výměny lodžiového zábradlí, provést zateplení celého obvodového pláště a střechy. S tím souvisí pořízení nové dešťové kanalizace a trativodu. Uvnitř ve společných prostorách dojde k odstranění staré nevyhovující elektroinstalace včetně rozvodné skříně, na chodbách se musí kvůli normám posunout tělesa topení. Vyměněna budou garážová vrata i vstupní dveře, zámečnické konstrukce a nové budou také poštovní schránky.“ Samozřejmostí jsou malby, nátěry a venkovní úpravy zahrnující položení nových chodníků.

Firmy, podnikatelé a živnostníci, kteří mají pronajaté prostory v objektu na Palackého ulici 689/2 provozovaném jako podnikatelské centrum a bývalé mateřské školky na ulici Jaroslava Seiferta 8, budou mít komfortnější prostředí. V průběhu následujících třech měsíců zde budou odstraněna všechna původní okna a nahrazena novými plastovými, čímž dojde ke snížení nákladů na topení. Investice přesahuje 11,6 milionů korun.  Výměna všech oken, montáž nových vnějších i vnitřních parapetů, zednické opravy, malířské práce a nátěr dotčené části fasády si vyžádají investici ve výši 11,6 milionů korun. Navíc v budově na ulici Jaroslava Seiferta projdou kompletní rekonstrukcí terasy, které bude využívat knihovna. „Úsporu tepla, kterou nová okna přinesou, není jednoduché dopředu vyčíslit. Závisí mimo jiné i na zvyklostech, pokud jde o větrání a vytápění. Jen výměnou oken se ztráty sníží o více jak polovinu, v celkových nákladech na vytápění to může představovat asi 15 až 25 procent,“ vyčíslil náklady a nastínil výši úspor jednatel MRA Robert Masarovič MSc, MBA, DBA.

O tomto diskutuje “Přes 100 milionů korun do zvelebení bytového fondu i komerčních budov

  1. Zpětný odkaz: orange hawaiian mushroom for sale magic boom bars where to buy psilocybin capsules for sale

  2. Zpětný odkaz: Where to Buy Magic Mushroom Spores Oregon

  3. Zpětný odkaz: Buy Viagra for hot sex

  4. Zpětný odkaz: Soothing Sax and Ethereal Piano

  5. Zpětný odkaz: พูลวิลล่า ระยอง

  6. Zpětný odkaz: ประตูสำเร็จรูป

  7. Zpětný odkaz: relax cafe music

  8. Zpětný odkaz: relaxing outdoor coffee shop ambience

Přidávání komentářů uzavřeno.