Vyúčtování za rok 2023 míří do schránek nájemců

Nájemci snížili celkovou spotřebu vody, méně protopili a ušetřili také na ohřevu vody. Přeplatky za rok 2023 činí 59,4 milionů korun oproti 40,8 milionům v roce 2022. Domácnosti v městských bytech Města Havířov se mohou radovat z úspor v rodinném rozpočtu.

„Přestože náklady fakturované dodavateli meziročně vzrostly o téměř 37,5 milionů korun, tak díky včasnému navýšení záloh ze strany MRA, úspornému chování nájemců a mírné zimě nedošlo k velkému zvýšení nedoplatků, naopak počet a celková suma u přeplatků významně vzrostla ve srovnání s rokem přecházejícím. Za rok 2023 hovoříme o počtu 6 332 přeplatků ve výši 59,4 milionů Kč oproti 5 973 přeplatkům v objemu 40,8 milionů korun v roce 2022,“ sdělil jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. Konkrétní čísla jsou uvedena v tabulce č.1.

K navýšení záloh na služby spojené s bydlením došlo od 1. 2. 2023 o 25 % u položek předpisu studená voda, teplá voda a teplo. „K tomuto opatření přistoupila Městská realitní agentura v návaznosti na sdělení dodavatelů služeb o očekáváném nárůstu cen, který jsme však ze strany pronajímatele nemohli ovlivnit. Nájemcům se to určitě vyplatilo, protože počet přeplatků je 6 332 v celkovém objemu 59 430 631 korun. Počet nedoplatků je výrazně nižší, 1443, což představuje 7 074 232 korun,“ uvedl jednatel MRA Marek Světnička, DiS. Z historie celkových spotřeb tepla, studené a teplé vody je patrná stoupající tendence k hospodárnému chování nájemců. Dokládají to čísla za poslední čtyři roky v tabulce č. 2.

Jakým způsobem se vypočítává výše nákladů na vytápění vysvětlila referentka vyúčtování služeb a kontroly investic MRA Bc. Michaela Karásková: „Náklady za zúčtovací období, které je nejvýš 12měsíční, dělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složku rozdělí mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složku rozdělí mezi konečné spotřebitele úměrně dle výše náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů topných nákladů s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“

„Ti, kteří netopí a využívají teplo svých sousedů, neušetří. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům stanovuje, že rozdíly v nákladech na vytápění 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí u příjemců služeb překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Jinými slovy, i nájemce, který má vypnuté radiátory zaplatí za teplo 80 % průměrného nákladu na 1 m2 v rámci odběrného místa,“ zdůraznil ředitel MRA Lukáš Lhotský.

Tabulka 1/ Porovnání celkových fakturovaných nákladů, přeplatků a nedoplatků mezi roky 2022 a 2023:

 

nájemci
rok náklady celkem Přeplatky počet přeplatků největší přeplatek Nedoplatky počet největší nedoplatek
2023 242 191 298 Kč 59 430 631 Kč 6 332 51 863 Kč 7 074 232 Kč 1 443 56 313 Kč
2022 204 720 409 Kč 40 823 533 Kč 5 973 43 655 Kč 6 552 083 Kč 1 873 34 807 Kč

Tabulka 2/ Historie celkových spotřeb studené vody, teplé vody a tepla na vytápění za poslední 4 roky:

rok  SV (m3) TV (m3) TV ohřev (GJ) Teplo (GJ)
2023 337 527 200 469 93 601 119 505
2022 337 968 203 029 94 866 130 781
2021 358 730 219 286 98 758 153 119
2020 362 475 225 004 102 099 137 933