Parkovací plocha je vyčleněna pro tři služební auta 

Městská realitní agentura zřídila novou parkovací plochu na ulici U Lesa 865/3 a. Pozemek si pronajala od svého vlastníka města Havířov. Oplocení staveniště, výkopové práce a obnažení inženýrských sítí proběhlo v první polovině března. Stavba byla dokončena 13. dubna.  Náklady na vybudování malého parkoviště přesáhly 300 tisíc korun.

Velmi omezená možnost parkování ve slepé ulici v bezprostřední blízkosti vstupu do sídla MRA mezi bytovými domy vedla k nutnosti řešit tuto situaci. Bohužel MRA nedisponovala pozemkem, který by se dal využívat jako odstavná plocha pro krátkodobé stání služebních aut. To bylo obzvlášť náročné pro techniky, kteří musí i několikrát za den vyjíždět do terénu a vracet se do kanceláře.

„Už to bylo neúnosné, proto jsme jednali s městem Havířov o možnosti získat vhodnou plochu. Jedna se nabízela přímo ve dvoře. Na dlouhodobém pronájmu tohoto malého pozemku jsme se dohodli a vybudovali parkovací plochu pro stání tří aut. I když to není mnoho, tak by se měly stresové situace s parkováním, otáčením případně couváním v úzké ulici minimalizovat,“ řekl jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.