Lokální oprava střechy na Dělnické ulici 18 v Havířově si vyžádala přes 980 tisíc korun. Jednalo se o opravu střechy v rozsahu výměny střešní krytiny a klempířských prvků v páse o šířce 2 m a sanace omítky římsy degradované zatékáním přes zkorodované klempířské prvky.

Fotogalerie: v průběhu prací a po dokončení