Rozsáhlé sanace kromě toho že zcela proměňují estetický vzhled domů a mají vliv na zlepšení hlukové izolace, tak také výrazně snižují náklady na vytápění. Nájemníci havířovských městských bytů budou mít díky těmto úsporám plnější peněženky, dostanou zpět 48 milionů.  

Město Havířov vynaložilo v posledních třech letech zhruba 250 milionů do rozsáhlých sanací průměrně pěti obytných domů ročně, dalších zhruba 100 milionů korun do sanací zdravotních středisek a od loňského roku investuje do výměny výtahů. Letos díky vyššímu počtu zateplených objektů a příznivé zimě dostanou nájemníci z vybraných záloh na topení peníze zpět. „Budeme vracet přes 48 milionů korun (konkrétní částka činí 48 144 932 Kč), a to 6 338 nájemníkům. To je v průměru 7 600 korun na jeden byt,“ řekl jednatel Městské realitní agentury (MRA) Róbert Masarovič. 

Finanční úspory byly znatelné už po výměně starých dřevěných oken, které netěsnily a unikalo jimi teplo. Díky dokončení výměny oken mělo na konci roku 2017 už 99,5 procent městských bytů vyšší standard bydlení, zbytek byl realizován v průběhu roku 2018,“ připomněl jednatel MRA Jiří Lankočí. Pro srovnání jsme vybrali dva stejné domy, a to jeden na ulici Čelakovského 1594/2 B, který byl v roce 2018 sanován a pak srovnatelný dům Jedlová 495/6., který sanován doposud není. V následující tabulce je srovnání nákladů na topení u obou domů za rok 2019 a v roce 2017.  Patrný je poměr za topení za roky 2019, kdy byl už dům sanovaný a v roce 2017, kdy ještě nebyl. „Z toho je vidět, že sanace domů mají pro jejich obyvatele smysl. Domy jsou po výměně oken, zateplení a s novou fasádou energeticky méně náročné,“ doplnil jednatel Róbert Masarovič.

 

 SROVNÁNÍ nákladů rok 2019 rok 2017 poměr 2019/2017
Jedlová 495/6 617 832 633 893 97,5 %
Čelakovského 1594/2 B 349 580 646 681 54,1 %
rozdíl -268 252 12 788  

 

V posledních letech se navíc zvýšily minimální požadavky na standardy konstrukčních prvků a zařizovacích předmětů bytů i kvality požadované práce. Lepší komfort a kvalita bydlení určitě příznivě ovlivňuje poptávku po bydlení v Havířově.

Přehled bytového fondu

typ bytu počet
0+1 586
0+2 302
0+3 1
1+1 441
1+2 2669
1+3 3211
1+4 376
1+5 79
1+6 1
Celkem 7666
   

O tomto diskutuje “Město Havířov vynakládá obrovské prostředky do zvelebování bytového fondu a zvyšování komfortu v městských bytech, nájemci tak uspoří výrazné částky

  1. Zpětný odkaz: therapist san diego

  2. Zpětný odkaz: binaural beats

  3. Zpětný odkaz: best gangster rap 2022

  4. Zpětný odkaz: trap japanese

  5. Zpětný odkaz: Buy Psilocybin mushroom near me

  6. Zpětný odkaz: water music

  7. Zpětný odkaz: Read Full Article

Přidávání komentářů uzavřeno.