Městská realitní agentura spustila komunikační kampaň určenou ukrajinským nájemcům. Cílem je porozumění principu poskytování nájemného bydlení v bytech, které vlastní Havířov. Od 1. ledna 2024 budou platit pro ukrajinské občany stejná pravidla jako pro naše občany.

Náklady na ubytování ukrajinských občanů byly dlouhodobě hrazeny z veřejných zdrojů. „Do standardního nájemního režimu byli převedeni až v okamžiku, kdy na toto dotované bydlení ztratili nárok, což bylo k 1. 7. 2023. Všem však zůstala zachována jistota bydlení, protože s nimi byly uzavřeny nájemní smlouvy s odkládací podmínkou, tak, aby v případě ztrátě nároku na dotované bydlení mohli v bytech nadále zůstat,“ uvedl jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M.

Od 1. 7. 2023 jsou ukrajinští občané řádnými nájemci bytu, avšak chybělo rozhodnutí, které by stanovilo podmínky prodlužování jejich smluv do budoucna

„To bylo stvrzeno rozhodnutím rady Města Havířov ze dne 4. 12. 2023. Tím jsme se co nejvíce přiblížili režimu ubytování běžných českých nájemců, včetně skutečnosti, že plnění povinností z nájmu bude zajištěno sepsaným notářským zápisem.  V těchto dnech vysvětlují správci domů společně s notářkou a tlumočnicí nové podmínky a obsah dokumentů, tak aby ukrajinští občané plně rozuměli všemu, co podepisují,“ vysvětlil ředitel MRA Mgr. Lukáš Lhotský.  V případě nových žadatelů jsou ukrajinští zájemci o byt zvýhodněni především sníženou jistotou 5 tisíc korun s možností úhrady ve splátkách či individuálním posuzováním jejich žádostí odborem sociálních věcí Magistrátu města Havířov. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je standardně využívaný institut již od roku 2019, sepisují jej všichni noví nájemci.  Proto je v rámci začlenění UA občanů do standardního nájemního režimu vyžadován i u nich, nicméně zůstávají nadále zvýhodněni co do výše jistoty oproti standardní částce.

„Usnesení rady ze 4. 12. 2023 mj. výslovně upravilo možnost prodlužování nájemních smluv pro UA občany, kdy po třech letech řádného nájmu mají navíc možnost přechodu na dobu neurčitou, stejně, jako je tomu v případě občanů ČR,“ doplnil jednatel MRA Marek Světnička.

Smyslem tzv. notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti je možnost přikročit v případě dluhů k exekuci, aniž by bylo potřeba předchozího soudního řízení. Nepřistoupení na sepis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti se považuje za odmítnutí bytu.

 

 

O tomto diskutuje “Město Havířov nabízí jistotu dlouhodobého bydlení ukrajinským občanům

  1. Zpětný odkaz: piano

  2. Zpětný odkaz: cafe jazz music

Přidávání komentářů uzavřeno.