Oprava střechy bytového domu v ulici Dělnická 18 je v plném proudu

Jedná se o lokální opravu střechy v rozsahu výměny střešní krytiny a klempířských prvků v páse o šířce přibližně 2 metry. Součástí oprav je sanace omítky římsy, která vlivem zatékání přes zkorodované klempířské prvky degradovala. Práce na stavbě, která byla zahájena 8. ledna, byly vzápětí kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám zhruba na týden přerušeny.  Dokončení díla za více než 980 tisíc korun bez DPH se předpokládá v posledním únorovém týdnu.