Každý týden se seznam hotových prací rozšiřuje, na jihozápadní straně jsou vyměněny vstupní dveře 

Sanace obytného domu v Dlouhé třídě č.p. 73 – 79, Havířov – Podlesí pokračuje podle harmonogramu.  Zatímco na přední straně z hlavní ulice je kolem celé budovy lešení a probíhají stavební úpravy balkonů včetně zateplení objektu,  vzadu už je znát, jak bude dům vypadat. Fasáda z této strany už byla dokončena, zbývá provést její soklovou část. Kolem celého objektu probíhají výkopové práce včetně odstranění izolační přizdívky a případných  betonových kavern. Je provedeno pažení nebo vysvahování výkopů.  V nejnižším bodě je vsakovací jímka, která neustále odčerpává vodu. Pracuje se také na úpravě střešní atiky.

Čilý stavební ruch panuje také v suterénu, kde se vysouší sklepní prostory,  zateplují  stropy a dělají se nové omítky. Ve společných prostorách se mění elektroinstalace, probíhají bourací práce na schodištích. Tam, kde je hotovo, nastoupili malíři a natěrači.

Na JZ straně byly vyměněny vstupní dveře a u vstupu č.p.  79 došlo k odstranění vnitřních schodišťových stupňů a vyrovnání zádveří s vnitřní hlavní podestou, aby zde mohl být bezbariérový přístup pro méně pohyblivé občany.