Město Havířov zaplatí za rekonstrukci domu na J. Gagarina přes 52 milionů korun 

Přes padesát dva milionů korun vynaloží město Havířov za rekonstrukci obytného domu na ulici J. Gagarina č.p. 22­ až 28 v Havířově – Podlesí. Stavba byla zahájena tento měsíc, hotovo by mělo být do konce roku.

Přestože byla stavba předána teprve na počátku tohoto měsíce, práce jsou už v plném proudu. Postup odpovídá odsouhlasené projektové dokumentaci a časovému harmonogramu. „Kompletní rekonstrukce probíhá v několika vchodech najednou a to tak, že ze zadní a štítové strany od lesa je už postaveno lešení a odstraňuje se původní skladba podlahy lodžií, z čelní strany se opravuje hydroizolace a odstraňují se přístupové chodníky, dělají výkopy základů pod schodišti a v garážích probíhají práce na zateplení stropů. Na střechu se naváží potřebný materiál. Probíhají bourací práce, stavební úprava atiky, opravy hromosvodů,“ popsal aktuální práce jednatel MRA Ing. Jiří Lankočí.

Obsahem finančně i logisticky náročné akce je celková sanace bytového domu, která zahrnuje změny venkovní i vnitřní včetně proměny okolí domu. Co bude nové vysvětluje jednatel MRA Robert Masarovič MSc, MBA, DBA: „U tak velkých sanací se musí dát do pořádku poškozená hydroizolace, odstranit nevyhovující původní skladbu podlah lodžií a udělat je nově včetně výměny lodžiového zábradlí, provést zateplení celého obvodového pláště a střechy. S tím souvisí pořízení nové dešťové kanalizace a trativodu. Uvnitř ve společných prostorách dojde k odstranění staré nevyhovující elektroinstalace včetně rozvodné skříně, na chodbách se musí kvůli normám posunout tělesa topení. Vyměněna budou garážová vrata i vstupní dveře, zámečnické konstrukce a nové budou také poštovní schránky. Samozřejmostí jsou malby, nátěry a venkovní úpravy zahrnující položení nových chodníků.“

V rámci ekologického dozoru byla provedena zoologická kontrola východního bloku. V podstřešních ventilačních otvorech se nachází hnízdiště rorýse obecného a pěvců. Hnízdiště pěvců jsou také v několika dutinách podlahách lodžií. Ve třech otvorech spíží byl nalezen trus netopýrů. „Po udělení výjimky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budou všechny podstřešní ventilační otvory s poškozenými nebo chybějícími mřížkami překryty jednosměrnými uzávěry. Pod střechu budou umístěny budky pro rorýse obecného. Jejich počet bude finalizován na základně doporučení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,“ nastínil jednatel MRA Robert Masarovič MSc, MBA, DBA. S dozorem ekologů se počítá také po výstavbě dalšího lešení.

Stavební technik zhotovitele Ing. Daniel Wymar kontroluje stavbu

Východní část domu                          Stavební dozor má technik Alexandr Jusku z MRA. Ukazuje topné těleso, které bude přemístěno

Vyměněna bude nejen elektroinstalace ve společných prostorách, ale také rozvodná skříň

Garážová vrata budou nová, stejně jako přístupové prostory do domu včetně chodníků

S dozorem ekologů se počítá také po výstavbě dalšího lešení na čelní straně domu

Vyměněny budou i vstupní dveře, zámečnické konstrukce a nové budou také poštovní schránky

 

O tomto diskutuje “Dům na J. Gagarina bude opraven za více než 52 milionů korun

  1. Zpětný odkaz: 다시보기

  2. Zpětný odkaz: ห้องพักชั่วคราว รามอินทรา

  3. Zpětný odkaz: BAUC

  4. Zpětný odkaz: จำหน่อยผลทุเรียนเทศสด

Přidávání komentářů uzavřeno.