Při zateplování budov se musí podřizovat biologickým potřebám netopýrů

Městská realitní agentura musela přijmout kroky k záchraně stanovišť netopýrů a k minimalizaci rušení hnízdících rorýsů. To však sebou přináší nepříjemné zdržení stavebních prací. Ty se „musí“ vejít do biologického rytmu živočichů.

Je celkem běžné, že se netopýři i rorýsi obecní ukrývají v dutinách za větracími otvory do podstřeší, úkryty hledají i ve spárách. To je příklad sanace obytného domu na Mánesově ulici, kde i přes všechna doporučená opatření při zateplování, stále přetrvávají problémy s netopýry.

Průběh sanace obytného domu na Dlouhé třídě č.p. 34–42 se zastavil, protože zhotovitel nestihl zateplit budovu před hnízděním živočichů.  „Hotovo mělo být už 4. ledna 2021, je to velmi nepříjemné pro všechny zúčastněné, ale především to zatěžuje obyvatele domů. Ti musí čelit dlouhé týdny diskomfortu, protože žijí stále na stavbě. Je nám to líto, ale bohužel s tím nic nenaděláme. Musíme respektovat nařízení a doporučení příslušných institucí, které se zabývají ochranou hnízdišť netopýrů a rorýsů obecných, kterým se velmi zamlouvá „bydlení“ ve skulinách objektů,“ řekl jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA. Stavební práce se musí podřídit hnízdění chráněných živočichů. Ornitologové nám řekli, že by to mělo být počátkem dubna, až se oteplí. Musíme počkat na jejich dobrozdání, že můžeme pokračovat,“ potvrdil jednatel MRA Ing. Jiří Lankočí.

V rámci ekologického dozoru byla provedena zoologická kontrola v březnu zahájené sanace na ulici Jurije Gagarina v Havířově – Podlesí, a to konkrétně východního bloku. V podstřešních ventilačních otvorech se nachází hnízdiště rorýse obecného a pěvců. Hnízdiště pěvců jsou také v několika dutinách podlahách lodžií. Ve třech otvorech spíží byl nalezen trus netopýrů. „Po udělení výjimky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje budou všechny podstřešní ventilační otvory s poškozenými nebo chybějícími mřížkami překryty jednosměrnými uzávěry. Pod střechu budou umístěny budky pro rorýse obecného. Jejich počet bude finalizován na základně doporučení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,“ nastínil jednatel MRA Robert Masarovič MSc, MBA, DBA. S ekologickým dozorem se počítá také po výstavbě dalšího lešení.

 

Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON). Vznikla v roce 1991 za účelem zlepšení spolupráce mezi odborníky a amatéry zabývající se netopýry. Posláním této nevládní organizace je koordinace ochrany a výzkumu netopýrů. ČESON shromažďuje informace a poznatky o problémech, upozorňuje na ně odpovědné orgány a navrhuje jejich řešení.

Slezská ornitologická společnost. Vypracovává řadu ornitologických a ornitologicko-chiropterologických posudků ve městech a obcích Moravskoslezského kraje. Přispívají k ochraně a zamezení zničení hnízdišť nejen rorýsa obecného a kavky obecné, ale také dalších synantropních druhů ptáků a netopýrů.

O tomto diskutuje “Biologickým potřebám netopýrů se musí přizpůsobovat při sanacích

  1. Zpětný odkaz: buy cc

  2. Zpětný odkaz: websites

  3. Zpětný odkaz: cozy winter jazz;

  4. Zpětný odkaz: แผ่นติดหลังคา

Přidávání komentářů uzavřeno.