Modernizační trend míří do každé domácnosti – měřiče tepla, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech pouze s možností dálkového odečtu

To je realita, na kterou se musí připravit domácnosti. Dálkově odečitatelným zařízením se rozumí takové zařízení, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor.

Podle evropské směrnice totiž platí, že ty měřiče tepla, jež jsou instalovány po 25. říjnu 2020, mají být dálkově odečitatelné. Pokud nejsou měřiče a indikátory dálkově odečitatelné, musí se nahradit nejpozději do roku 2027. „Legislativní proces je na samém počátku. Platnost se předpokládá od 1. ledna 2023. V předstihu se musíme připravit na to, abychom splnili novelizovaná pravidla, měli zajištěny finance, potřebné technologie a kvalifikované lidské zdroje,“ zdůraznil jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA., LL.M.

Stávající měřiče tepla, vodoměry na teplou vodu a indikátory mohou dožít tak, jak jsou, tedy bez dálkového odečtu. Povinnost se týká jen nových montáží. Současně ale platí, že po 1. 1. 2027 musí všechny uvedené přístroje umožňovat dálkový odečet, tedy i ty, kterým ještě neskončila technická nebo morální životnost.

Digitální technologie nahradí lidi v terénu

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií byla dne 8. října 2021 (částka 160) zveřejněna ve sbírce zákonů pod číslem 362/2021 Sb. V platnost tato novela zákona vstoupí dnem 1. 1. 2022. Novela zavádí povinnost instalovat měřiče tepla, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech výhradně s možností dálkového odečtu. „Bude tedy nutno vybavit objekty technologií, která umožní provádět odečty bez nutnosti pochůzkového odečtu. Tato technologie je však velmi nákladná a vyžaduje instalaci kvalifikovanými zaměstnanci.  První rozvaha činí 97 milionů korun,“ popsal jednatel MRA Ing. Jiří Lankočí. 

Konečný uživatel se může těšit každý měsíc na vyúčtování nebo na informace o spotřebě

Novela zákona přinese především povinnost pravidelného (měsíčního) informování nájemníků o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody. Nyní se pochůzkový odečet provádí pouze 1 x ročně a trvá firmám přibližně dva měsíce. Vzhledem k tomu, že v ČR je obvyklé provádět rozúčtování nákladů od 1. ledna do 31. prosince, uvidí uživatelé bytů „novinky“ ve vyúčtování až na začátku roku 2023.  Novela mimo jiné řeší povinnost doplnit do vyúčtování mnoho dalších údajů (informace o použité skladbě zdrojů energie, informace o energetické náročnosti, kontaktní údaje pro veřejnost nejméně jednoho energetického konzultačního a informačního střediska). Dalším bodem, který novela řeší, je povinnost doplnit do vyúčtování srovnání spotřeby tepla za dané zúčtovací období a za stejné období předchozího roku v grafické podobě, upravené s ohledem na klimatické podmínky v těchto obdobích.

Častější vyúčtování však není podmíněno vypořádáním přeplatku či nedoplatku, které bude probíhat nadále 1 x za rok

Zákon by také měl obsahovat nové ustanovení, které stanoví, že „Splatnost přeplatku nebo nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši přeplatku nebo nedoplatku.“ Toto ustanovení by mělo eliminovat praktiky některých uživatelů bytů, kteří rozporovali vyúčtování nákladů na základě nepodstatných formálních chyb.

O tomto diskutuje “Domácnosti se musí připravit na dálkové odečty

  1. Zpětný odkaz: go to website

  2. Zpětný odkaz: 다시보기

  3. Zpětný odkaz: bonanza178

  4. Zpětný odkaz: 늑대닷컴

  5. Zpětný odkaz: stress reduction

  6. Zpětný odkaz: คาสิโนออนไลน์ lsm99

  7. Zpětný odkaz: devops services

Přidávání komentářů uzavřeno.