Významnou změnou v roce 2023 bylo nastavení nových pravidel pro opravy uvolněných bytů ve správě MRA. Pokračovaly investice do sanací, kontinuálně se realizoval harmonogram výměny elektroinstalací. Středisko údržby MRA provedlo v roce 2023 celkem 4423 zakázek, havarijní služba byla přivolána ve 299 případech. V průběhu roku přijalo bytové oddělení celkem 1650 žádostí o byt. Uvolněných bytů bylo 333, 245 bytů bylo přiděleno. Celkový počet bytů činil 7678 se 13 994 nájemci.

V loňském roce bylo uvolněno 333 bytů. V lokalitě Havířov-Město to bylo 196 bytů, Havířov-Podlesí 47 bytů a Havířov-Šumbark 90 bytů. V druhé polovině roku byla nastavena nová pravidla pro opravy zvyšující nároky na kvalitu prací a komfort pro budoucí nájemce. „Na opravy městských bytů máme více peněz. Podle velikosti bytů se náklady mohou navýšit z původních 90 až na 140 milionů za rok. Tím se otevřela možnost použít kvalitnější materiály s delší životností a pořídit moderní vybavení s designovými prvky. Součástí nově nastavených pravidel oprav bytů je zesílení průběžných kontrol provedení prací,“ připomněl jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. s tím, že firmy mají na opravy více času, aby dodržely všechny technologické postupy a odvedly kvalitní práci.

Investice za více než 69 milionů korun do sanací a generálních oprav. „V roce 2023 se podařilo úspěšně realizovat rozsáhlou sanaci pětipodlažního domu o třech vchodech domu na ulici Národní 31–35 za více než 25,1 milionů korun. V říjnu byla zahájena rekonstrukce obytného domu na ul. Klidná 795/13 s předpokládanými náklady ve výši 9,6 milionů korun. Dále byla v loňském roce zahájena oprava hydroizolace bytového domu na ulici Fibichova 21, 23 za 4,5 milionů korun. Nesmíme zapomenout na zateplení štítu obytného domu v Mozartově ulici za více než půl milionu korun. Také v roce 2023 nadále pokračovaly generální opravy výtahů s celkovými náklady okolo 18 milionů korun a generální opravy elektroinstalací v bytech a nebytových prostorách dohromady za 12 milionů korun. Celkem uvedené opravy a investice představují 69 milionů korun včetně DPH,“ vyjmenoval nejvýznamnější opravy a investice loňského roku jednatel MRA Marek Světnička, DiS.

V roce 2023 bylo přiděleno 245 bytů novým nájemcům. Vloni evidovalo bytové oddělení MRA celkem 1650 žádostí o byt. „Tento nepoměr byl způsoben tím, že si lidé dávali více žádostí najednou. Nejvíce bytů v počtu 127 získali nájemci v lokalitě Havířov-Město, 37 bytů v Havířově-Podlesí a 81 bytů v Havířově-Šumbarku. V DPS bylo uvolněno celkem 39 bytů, a z toho 6 bezbariérových. Přiděleno bylo celkem 23 bytů v DPS, a to v lokalitě Havířov-Město 5 bytů, lokalitě Havířov-Podlesí 7 bytů a lokalitě Havířov-Šumbark 11 bytů. Přidělen byl také 1 bezbariérový byt v lokalitě Havířov-Šumbark. Prioritou je důraz na komunikaci jak se zájemci o městské byty, tak se stávajícími nájemci. Věříme, že je to nejlepší recept k posílení prestiže bydlení v městských bytech i dobrého jména společnosti,“ zdůraznil ředitel MRA Mgr. Lukáš Lhotský.

Ve správě MRA je aktuálně 255 podnikatelských nebytových prostor. Celkový počet komerčních prostor ve správě MRA je 255. Nově bylo vloni obsazeno 17 komerčních prostor, kde sídlí mimo jiné nové ordinace. V areálu Zdravotního střediska na ulici Jurije Gagarina 1595/2b v Havířově-Bludovicích byly rekonstruovány prostory za více než milion korun pro zubní ordinaci PK Dent s.r.o., dále zde byly nově zřízeny ordinace praktických lékařů MUDr. Karla Lukeše s.r.o. a Ordinace Fromed s.r.o. Ve Zdravotním středisku na ulici Generála Svobody 280/24 v Havířově Šumbarku je nově zrekonstruovaný prostor, kde sídlí kardiologická ambulance Galenica Medical s.r.o. Další investice směřovaly do celkových rekonstrukcí tří nebytových prostor na ulici Nákupní 426/1 v Havířově-Šumbarku v celkové hodnotě 1 milionu a 65 tisíc korun.

Středisko údržby provedlo v roce 2023 celkem 4423 zakázek za 42,8 milionů korun.
K nejvýznamnějším opravám se řadí výměna ležatého a stoupajícího odpadního systému, regulace nebo výměna ventilů stoupaček ústředního topení v suterénech a v napojovacích uzlech. U nájemců v bytech se měnily nejčastěji vstupní dveře včetně zárubní, zařizovací předměty, radiátory, interiérové dveře nebo podlahové krytiny.  Havarijní služba řešila v 58 případech nefunkční elektřinu nebo poškozené zámky, instalatérské práce byly evidovány u 236 výjezdů. Únik plynu byl nahlášen v 5 případech.

Provoz zajišťuje MRA prostřednictvím agentur a správců domovního fondu. Agentura Šumbark má ve správě 2108 bytů, 5 správců domovního fondu. Každý správce má průměrně 400 bytů ve správě. Agentura Město: má ve své správě 4191 bytů. O tyto byty se stará celkem 11 správců domovního fondu, přičemž má každý správce na starost 380 bytů. Agentura Podlesí/Prostřední Suchá: má celkem 1379 bytů, o které se starají 4 správci. Každý správce má na starost přibližně 400 bytů, jeden z nich navíc i správu zdravotních středisek.

Přehled bytů a počty bydlících osob v roce 2023

Dispozice Počet bytů Počet bydlících osob
0+1 600 618
0+2 303 428
0+3 1 2
1+1 441 478
1+2 2669 4098
1+3 3213 7121
1+4 374 1040
1+5 76 207
1+6 1 2
Celkový součet 7678 13994

Posílení aktivit k předcházení rizik i opatření proti vandalům. „V průběhu roku 2023 došlo k významnému posílení aktivit směřujících k důslednému předcházení rizik jakéhokoli protiprávního jednání včetně ochrany oznamovatelů či implementaci protikorupčního standardu normy ISO 37001. Městská realitní agentura se postavila také proti vandalům, kteří ničili fasády domů a malby ve společných prostorách, poškozovali nové výtahy a další majetek města. Začali jsme častěji instalovat kamerový systém, abychom zvýšili bezpečnost nájemců a měli k dispozici dokumentaci pro odhalení vandalů. V roce 2023 jsme takto posílili ochranu nájemců a majetku v 16 domech. Ve spolupráci s PČR bylo díky záznamům z kamer již odhaleno několik pachatelů,“ zdůraznil ředitel MRA Mgr. Lukáš Lhotský.

Chod společnosti zajišťuje ředitel, jednatelé jsou zodpovědní za strategické řízení. V uplynulém roce přesáhl nárůst administrativní agendy a legislativních požadavků únosnou mez a možnosti operativního řízení na denní bázi ze strany jednatelů společnosti. Do funkce ředitele byl v prosinci jmenován právník Mgr. Lukáš Lhotský, který za 7 let působení ve firmě prokázal, že na prvním místě je pro něj prosperita společnosti, legálnost postupů a řádné plnění povinností vůči vlastníkovi bytového fondu, statutárnímu městu Havířov,“ uvedl jednatel MRA Robert Masarovič, MSc, MBA, DBA, LL.M. V rukou jednatelů zůstává strategické směřování firmy v souladu se zájmy zřizovatele statutárního města Havířov.