S příchodem prosince zahájili zaměstnanci MRA každoroční sběr odečtů podružných vodoměrů v městských bytech. Letos, stejně jako v loňském roce, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a snaze minimalizovat osobní kontakt, probíhá sběr dat formou samoodečtů.

Nájemníci do svých schránek obdrželi odečtové lístky, do kterých vyplní čísla měřičů a aktuální náměry na vodoměrech, a následně podepsané lístky odevzdávají do schránky správce domovního fondu v domě. Další možností je zaslat stavy vodoměrů písemně na adresu MRA, případně e-mailem či formou SMS, MMS či WhatsApp zprávy na kontakty uvedené v průvodním dopise k odečtovému lístku (příklad správně vyplněného odečtového lístku najdete pod textem).

Přestože termín pro ukončení sběru odečtů je 31.12.2021, s ohledem na administrativní náročnost zpracování dat prosíme nájemce o včasné nahlášení stavu vodoměrů, nejlépe do 13.12.2021. Sesbíraná data slouží jako podklad pro vyúčtování služeb za rok 2021, které nájemci obdrží nejpozději 30.4.2022.

 

O tomto diskutuje “Odečty vodoměrů jsou v plném proudu

  1. Zpětný odkaz: Public Health Degree in Africa

  2. Zpětný odkaz: Buy psilocybin pills online Munich

  3. Zpětný odkaz: smooth piano jazz

  4. Zpětný odkaz: 뉴토끼

  5. Zpětný odkaz: magic mushroom dispensary denver​

  6. Zpětný odkaz: blote tieten

  7. Zpětný odkaz: Conventional Tank Water Installation Repair Plumbers

Přidávání komentářů uzavřeno.