Na konci května budou dokončeny sanace tří obytných bloků na ulici 17. listopadu a Na Nábřeží v celkové částce 44,2 miliónů korun. Programově tak pokračují investice města Havířova do zvelebování majetku a zvyšování komfortu bydlení. Stavební úpravy budou mít vliv na snížení energetických nákladů na vytápění, zlepšení hlukové izolace a zcela promění estetický vzhled domů. Na své si přijdou také ptačí obyvatelé domů, kteří na doporučení ornitologa dostanou nové budky.

Městská realitní agentura, která spravuje bytový fond v Havířově, realizuje v současné době další rozsáhlé sanační práce na dvou blocích na ulici 17. listopadu č. 2, 4, 6 a č. 8, 10, 12 a 14, které zahrnují úpravu hlavního a zadního vstupu včetně výměny vstupních dveří, rekonstrukci lodžií, stavební úpravy balkonů, osazení sklepních oken, zateplení obvodových konstrukcí certifikovaným zateplovacím systémem ETICS, úpravu soklu, klempířské, zámečnické práce a opravy společných prostor domu. Průběh prací probíhá standardním způsobem bez jakýchkoli problémů. „Do konce května bude dokončena ještě sanace domu Na Nábřeží č. 129 až 133, kde je předmětem zakázky mimo jiné výměna oken, odstranění anglických dvorků, úprava hlavního a zadního vstupu, rekonstrukce lodžií, zateplení obvodových konstrukcí, úprava soklu, klempířské práce, zámečnické práce a opravy společných prostor domu,“ popsal jednatel MRA Robert Masarovič. „Sanace domu Na Nábřeží 129 až 133 má rozpočet 16,9 milionů, náklady na sanaci zmíněných bloků na ulici 17. listopadu dosáhnou zhruba 27,3 milionů korun,“ doplnil jednatel MRA Jiří Lankočí.

Zajímavostí je požadavek ornitologů, kteří u zmíněných bloků v ulici Na Nábřeží objevili hnízdo kavky obecné a výskyt rorýsů. „Musíme vybudovat pro kavky obecné náhradní bydlení. V koruně vysokého stromu naproti domu budou umístěny ptačí budky pro kavky a pro rorýsa už je vytipováno místo pro speciální rorýsovník pod atikou přímo na fasádě domu,“ zmínil vedoucí investičně-provozního odboru Marek Klimša.

O tomto diskutuje “MRA dokončuje sanace dalších bloků obytných domů za více než 44 milionů korun

  1. Zpětný odkaz: คู่มือเล่น HILO

  2. Zpětný odkaz: ฉลากสินค้า

  3. Zpětný odkaz: coffee noise

  4. Zpětný odkaz: goatpg

  5. Zpětný odkaz: jazz instrumental

  6. Zpětný odkaz: Probiotic

  7. Zpětný odkaz: check my source

  8. Zpětný odkaz: jazz cafe

  9. Zpětný odkaz: turkey tail mushroom capsules cancer

  10. Zpětný odkaz: click over here

Přidávání komentářů uzavřeno.