Společnost Městská realitní agentura s.r.o. Havířov řeší, mimo jiné, i otázku bezpečnosti a ochrany bytových domů. Ty jsou bohužel vystavovány útokům vandalů, a to jak zvenčí, tak ale i ve společných prostorách domu. Z těchto důvodů se provádí montáže kamerového systému. Jeho předností je neustálý monitoring společných prostor a případná dokumentace trestné činnosti. Namontované kamery mají také preventivní účinek.

Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) na základě dosavadní praxe přehodnotil a sjednotil podmínky pro kamerové sledování v případech, které nevyvolávají zásadní problémy a při splnění všech daných pravidel nezasahují nepatřičně do soukromí.

Za přiměřený zásah považuje úřad sledování prostor, jakými jsou sklepy a půdy, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek nebo vnější plášť domu a jeho bezprostředního okolí. V obdobném režimu jsou obvykle také vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště.

Příklad za všechny:
7.8. 2022 napadli sprejeři dům ve správě MRA na ul. Jaselská 2. Díky kamerového systému nainstalovaného v domě po montáži nových výtahů, dohledala Policie české republiky pachatele a tito se již zodpovídají ze svých trestných činů.

O tomto diskutuje “Bezpečnost a ochrany bytových domů

  1. Zpětný odkaz: Magic mushroom dispensary Oregon

  2. Zpětný odkaz: 뉴토끼

  3. Zpětný odkaz: relax everyday

  4. Zpětný odkaz: buy magic mushrooms legal

  5. Zpětný odkaz: night jazz

  6. Zpětný odkaz: Infy

  7. Zpětný odkaz: relaxing bossa nova music

  8. Zpětný odkaz: youtube automation niches

  9. Zpětný odkaz: jarisakti

  10. Zpětný odkaz: Dan Helmer

Přidávání komentářů uzavřeno.