Společnost Městská realitní agentura, s.r.o. v souladu s platnou legislativou již v minulosti instalovala do bytů na jednotlivé radiátory tzv. rozdělovače topných nákladů, umožňující sledovat a řádně rozúčtovat spotřebu tepla v jednotlivých bytech. Bohužel někteří uživatelé bytů reagovali na toto poměrové měření tepla tak, že ventily na svých radiátorech nastavili na velmi nízké hodnoty či dokonce nejnižší hodnoty tak, aby na indikátorech bylo vykázáno co nejméně „dílků“ a jejich úhrada za dodávku tepla tedy byla co nejmenší. V bytě mají tedy vlažné či dokonce studené radiátory, protože teplo k udržení snesitelné vnitřní teploty jim „nateklo“ přirozenými tepelnými prostupy ze sousedních bytů. Často pak platí, že tito uživatelé čím méně topí, tím méně také větrají, aby „ušetřili“ teplo.

Vytvářejí tímto ideální podmínky pro vznik plísní.

Jelikož vedle instalace rozdělovačů topných nákladů byla provedena také kompletní výměna starých dřevěných oken za nová plastová, vyznačující se vynikající těsností, nedochází již v takto užívaných bytech ani k minimálnímu odvětrávání nashromážděné vlhkosti. Takovýmto, bohužel nikoli výjimečným, užíváním bytů pak dochází k vytvoření ideálních podmínek pro vznik plísní v bytě.

Počet výskytu plísní a nákladů na jejich odstranění začíná v poslední době povážlivě stoupat. Po vyhodnocení výskytu plísní byla nalezena jednoznačná souvislost mezi počtem naměřených dílků na radiátorech a výskytem plísní.

Z výše uvedeného vyplývá naše doporučení pro nájemce, kteří se chtějí nepříjemností spojených s výskytem plísní vyvarovat. Vedle udržování dostatečné teploty v bytě, tj. v rozmezí cca 21 °C až 24 °C, je nezbytné především dostatečně a správně větrat: krátce, intenzivně a často.

Pozor na nevhodný způsob větrání pomocí takzvaných ventilaček. Pootevřené okno sice zabezpečí cirkulaci vzduchu, ale dochází ke zbytečným únikům tepla a zároveň k ochlazování konstrukcí v okolí samotného okna, kde se pak snadno kondenzuje vzdušná vlhkost.

Při rychlém větrání plně otevřenými okny se sice ochladí vzduch v místnosti, ale stěny a podlahy zůstanou teplé, a tím pádem dojde k minimálním teplotním ztrátám.

Doporučujeme tedy otevřít okno dokořán 2 x až 3 x denně na 5 – 10 minut. Největší chybou je větrání vyklopeným křídlem po celý den. Tím uniká teplo a místnost se vytápí mnohem déle. Krátké a intenzivní větrání platí pro podzimní a zimní měsíce, v tomto období by měla být teplota v místnosti alespoň 21 °C . V letních měsících může být naopak celodenní větrání příjemné z hlediska tvorby plísní bezproblémové.

Obecně je v současné době nutné udržet v bytě vhodnou relativní vzdušnou vlhkost, protože moderním užíváním bytu se zvyšuje vzdušná vlhkost v bytě.

Ideální vlhkost by se měla pohybovat kolem 50-60 %, cokoliv je navíc je spolu s teplotou kolem 20 °C živná půda pro vznik plísně. Běžně se však můžeme setkat i s tím, že v domácnostech je vlhkost i nad 70 %.

Dojde-li v důsledku nevhodného způsobu užívání bytu, jak je popsáno shora, ke vzniku plísní v bytě, nelze takový stav považovat za vadu předmětu nájmu, kterou by byl povinen vlastním nákladem odstranit pronajímatel. Naopak platí, že za tento stav, jakož i jeho odstranění, odpovídá nájemce, neboť porušil svou povinnost užívat byt řádně, provádět a hradit běžnou údržbu bytu a zdržet se jakéhokoli poškozování bytu.

O tomto diskutuje “Vznik plísní v bytě

  1. Zpětný odkaz: 티비위키

  2. Zpětný odkaz: buy magic mushrooms in usa​

  3. Zpětný odkaz: buy ketamine online Brisbane,

  4. Zpětný odkaz: night bedroom

  5. Zpětný odkaz: dmt vape cartridge reviews

Přidávání komentářů uzavřeno.