Společné stanovisko zaměstnanců společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. a odborové organizace ZO OS UNIOS Městská realitní agentura s.r.o. ke klamavým prohlášením učiněným
na jednání Zastupitelstva města Havířova dne 20. 6. 2022

Některá média v uplynulých dnech zveřejnila informace o tom, že ze strany tzv. administrátora veřejných zakázek, který působil také v našem regionu, mělo při organizování zadávacích řízení docházet k nedovolenému zvýhodňování vybraných stavebních firem či jiným nezákonným praktikám. K tomu mohlo údajně dojít také v souvislosti s veřejnou zakázkou na rekonstrukci bytového domu v Havířově.

Na jednání Zastupitelstva města Havířova zazněly ze strany havířovského občana, který je současně šéfeditorem lokálního zpravodajského deníku, jakož i ze strany zastupitelky za SPD, zavádějící a nepravdivé informace, kterými jsme byli jakožto zaměstnanci společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. do této mediální kauzy bezdůvodně vtaženi. Jde zejména výroky zastupitelky o „cinknutých veřejných zakázkách“ administrovaných na MRA či nepravdivou informaci šéfeditora, že zaměstnanci Městské realitní agentury, s.r.o. měli údajně k tomuto podávat vysvětlení na Policii ČR.

Jakožto zaměstnanci společnosti se proti těmto zavádějícím výrokům důrazně ohrazujeme. Nebýt těchto manipulativních tvrzení, neexistovala by mezi podezřelými osobami a kýmkoli z Městské realitní agentury, s.r.o. žádná přímá ani nepřímá spojitost. Městská realitní agentura, s.r.o. s podezřelým administrátorem žádným způsobem nespolupracuje a nikdo ze zaměstnanců Městské realitní agentury, s.r.o. nebyl Policií ČR v této věci osloven, neboť k tomu není žádný důvod.

Jako kolektiv zaměstnanců Městské realitní agentury, s.r.o. zdvořile avšak důrazně žádáme výše zmíněného šéfeditora, zastupitelku i kohokoli dalšího, aby si uvědomili dopad podobných zavádějících tvrzení. Jako zaměstnanci městem vlastněné společnosti nebudeme nikdy zcela ušetřeni předvolebního boje, samoúčelné kritiky ze strany aktuální opozice či drobnohledu veřejnosti. S tím vším jsme a musíme být srozuměni, přičemž jedinou naší obranou je poctivá práce a čisté svědomí.

Tato obrana však nestačí, jsme-li veřejně známými osobami uměle vtahováni do kauz, se kterými nemá nikdo z nás pranic společného.

Za naší každodenní prací nestojí nějaká “Městská realitní agentura“, která je univerzálním viníkem, kdykoli se to někomu hodí. Tuto práci odvádí 110 konkrétních osob, které jsou každou podobnou pomluvou citelně zasaženy a musejí ji vysvětlovat svým rodinám či známým. Tímto žádáme jak politiky, tak zástupce z řad médií, aby si tuto skutečnost vždy před tím, než se ve snaze vlastního zviditelnění opět pustí do bezdůvodné kritiky či jakéhokoli osočování společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., dobře uvědomili.

Děkujeme

Kolektiv zaměstnanců a odborová organizace ZO OS UNIOS Městská realitní agentura s.r.o.

1.7.2022

O tomto diskutuje “Stanovisko zaměstnanců a odborové organizace ke klamavým prohlášením

  1. Zpětný odkaz: 다시보기 사이트 순위

  2. Zpětný odkaz: Codeless Automation Testing tools

  3. Zpětný odkaz: real magic mushrooms online

  4. Zpětný odkaz: healing music

  5. Zpětný odkaz: Kardinal Stick

  6. Zpětný odkaz: winter jazz

Přidávání komentářů uzavřeno.