Vážení nájemci,

vzhledem k aktuální situaci v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 si Vás dovolujeme upozornit na některá opatření přijatá společností Městská realitní agentura, s.r.o.:

  1. a) správci domovního fondu, pracovníci údržby a další terénní pracovníci budou vstupovat do bytů nájemců pouze ve zcela výjimečných a nezbytných případech
  2. b) uvedení pracovníci mohou vstupovat do bytu pouze v případě, že všichni uživatelé bytu budou mít v době návštěvy zakryta ústa a nos rouškou nebo jiným vhodným prostředkem.

Všechny nájemce žádáme, aby maximálně omezili osobní kontakt s našimi pracovníky a veškeré své požadavky vznášeli výlučně telefonickou formou.

Současně doporučujeme, aby nájemci zvážili naléhavost svých požadavků a s vyřízením méně naléhavých žádostí posečkali do uklidnění situace.

Pevně věříme, že výše uvedená opatření přispějí k ochraně zdraví nejen našich pracovníků, ale rovněž všech našich nájemců.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.