Vážení držitelé karty MRA Bonus Card, vážení smluvní partneři MRA Bonus Card, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že program MRA Bonus Card bude k datu 31. ledna 2023 bez náhrady ukončen.

Navzdory ušlechtilému záměru a množství investované energie tento projekt nenaplnil naše očekávání. Administrativa spojená s vedením projektu již delší dobu převažuje nad zájmem nových nájemců či smluvních partnerů o účast v programu. Vezměte tedy prosím na vědomí, že od 1. 2. 2023 nelze uplatňovat akční slevy plynoucí z účasti v programu a dosavadní smluvní partneři nejsou povinni tyto slevy poskytovat.

Vydané MRA Bonus Karty není nutné vracet zpět naší společnosti. Doporučujeme karty vhodným způsobem znehodnotit tak, aby bylo vyloučeno jakékoli jejich zneužití.

Všem zúčastněným děkujeme za přízeň a spolupráci.

V Havířově dne 19. ledna 2023
Městská realitní agentura, s. r. o.