Máte-li zájem o bezplatné obdržení MRA Bonus Card, vyplňte, prosím, objednávkový formulář níže. Celé znění podmínek poskytování a užívání MRA Bonus Card naleznete zde.

Objednávkový formulář MRA Bonus Card  Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  • Souhlasím s tím, aby Městská realitní agentura, s.r.o., se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov – město, 736 01, IČ: 64084744, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631 (dále také jen „MRA“) jako správce osobních údajů zpracovávala mé osobní údaje za účelem;
  • Zajišťování fungování a správy MRA Bonus Card (dále také jen „Karta“)
  • Využívání služeb a slev poskytovaných držiteli Karty
  • pro interní, marketingové a propagační účely MRA, včetně zasílání obchodních nabídek a přehledů slev, zejména prostřednictvím e-mailu
  • MRA je oprávněna zpracovávat toliko v této žádosti uvedené osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, email) a to nejvýše po dobu trvání platnosti Karty (24 měsíců od vydání).
  • Zpracovávání předmětných osobních údajů bude provádět MRA prostřednictvím svých pracovníků, dalšími příjemci osobních údajů mohou být výhradně smluvní partneři MRA, přičemž osobní údaje jim mohou být zpřístupněny jen za účelem ověření pravosti Karty a oprávněnosti držení Karty.
  • Jsem poučen o těchto svých právech spojených s udělením souhlasu pro zpracování osobních údajů:
  • právo vzít souhlas zpět, souhlas odvolat,
  • právo požadovat informaci, jaké mé osobní údaje MRA zpracovává,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na MRA nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  MRA považuje veškeré osobní údaje za důvěrné a použije je pouze pro účely, ke kterým byly poskytnuty.