MRA se snaží přispět k eliminaci rizika přenosu nákazy covid-19. Zavedla řadu opatření, omezila úřední hodiny, správci mohou do bytů jen ve výjimečných případech

Za účelem omezení šíření nemoci COVID-19 je u společnosti MRA omezen úřední kontakt, a to pouze na dobu: pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, středa 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00. Mimo tuto dobu lze klienty přijímat pouze výjimečně na základě předchozí domluvy. Správci domovního fondu, pracovníci údržby a další terénní pracovníci mohou vstupovat do bytů nájemců pouze ve zcela výjimečných a nezbytných případech.

Správci domovního fondu, pracovníci údržby a další terénní pracovníci budou vstupovat do bytů nájemců pouze ve zcela výjimečných a nezbytných případech. Uvedení pracovníci mohou vstupovat do bytu pouze když všichni uživatelé bytu budou mít v době návštěvy zakryta ústa a nos rouškou nebo jiným vhodným prostředkem. „Všechny nájemce žádáme, aby maximálně omezili osobní kontakt s našimi pracovníky a veškeré své požadavky vznášeli výlučně telefonickou či elektronickou formou. Současně doporučujeme, aby nájemci zvážili naléhavost svých požadavků a s vyřízením méně naléhavých žádostí posečkali do uklidnění situace,vyzval jednatel MRA Róbert Masarovič.

V souvislosti s přijatými hygienickými opatřeními pokračuje mimořádný úklid v bytových domech, které jsou ve správě Městské realitní agentury. Jedná se o společné prostory –výtahy a chodby, kde se dezinfikuje zábradlí, madla, kliky. Zvýšené požadavky na dezinfekci společných prostor a trvalou dezinfekci ozonem platí v domech, kde je smlouva s úklidovou službou.  Tam, kde si nájemci uklízejí sami, je rozhodnutí na případné zvýšení hygieny plně v jejich kompetenci. „Kromě zvýšených požadavků na úklid, jsme na ubytovně v Šumbarku začali regulovat počty lidí na jednotlivých pokojích, protože jsou tam tři lůžka a za normálních okolností tam mohou bydlet tři lidé. A protože chceme, aby docházelo ke zvýšené ochraně lidí, tak jsme rozhodli, že bude na pokoji jen jeden člověk,” doplnil jednatel MRA Jiří Lankočí.

Mimořádná opatření jsou zavedena také v rámci MRA. „Na jednotlivých agenturách se reguluje vstup osob, aby dodržen předepsaný odstup. Správci nyní do bytů nevstupují s jedinou výjimkou, kdy je nutné řešit havarijní stav. Jednotliví zaměstnanci MRA dostali od vedení ochranné a dezinfekční pomůcky, roušky, vlhčené ubrousky a vitamínové balíčky. Od vyhlášení nouzového stavu pracují naši zaměstnanci z domova s výjimkou profesí, u nichž to nelze jako například technický dozor u staveb,“ uzavřel jednatel Jiří Lankočí.