Dovolujeme si Vás upozornit, že za účelem omezení šíření nemoci COVID-19 je u společnosti MRA omezena úřední doba, a to pouze na dobu:

pondělí 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

středa 7:00 – 12:00, 13:00 -17:00

Mimo tuto dobu lze klienty přijímat pouze výjimečně na základě předchozí domluvy.

 

Dále vezměte prosím na vědomí tato další opatření:

  1. a) správci domovního fondu, pracovníci údržby a další terénní pracovníci budou vstupovat do bytů nájemců pouze ve zcela výjimečných a nezbytných případech,
  2. b) uvedení pracovníci mohou vstupovat do bytu pouze v případě, že všichni uživatelé bytu budou mít v době návštěvy zakryta ústa a nos rouškou nebo jiným vhodným prostředkem.

Všechny nájemce žádáme, aby maximálně omezili osobní kontakt s našimi pracovníky a veškeré své požadavky vznášeli výlučně telefonickou či elektronickou formou.

Současně doporučujeme, aby nájemci zvážili naléhavost svých požadavků a s vyřízením méně naléhavých žádostí posečkali do uklidnění situace.

Pevně věříme, že výše uvedená opatření přispějí k ochraně zdraví nejen našich pracovníků, ale rovněž všech našich nájemců.